Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

TIẾP THEO PHẦN 2: NHỮNG SAI LẦM CỦA KHOA HỌC (4)


 Chúng ta đến với lý thuyết khởi sinh Vũ trụ. Khoa học hiện nay có một lý thuyết về khởi sinh Vũ trụ được nhiều người ủng hộ đó là Big Bang. Thuyết Big Bang cho rằng Vũ trụ được khởi sinh từ một điểm Kỳ dị mà họ không thể biết đến. Họ chỉ biết đến từ sau thời điểm khởi sinh một khoảng thời gian 10 mũ (-43) giây. Họ tính toán được rằng Vũ trụ ra đời cách đây khoảng 13,9 tỷ năm.

Từ đó đến nay, họ cho rằng Vũ trụ luôn giãn nở lớn hơn. Họ đã giải thích sự phát triển Vũ trụ qua từng thời kỳ. Ở đây chúng ta sẽ không quan tâm đến điều này. Họ cho rằng trước thời điểm khởi sinh Vũ trụ, không có gì cả, không có không gian, thời gian và vật chất. Quan điểm này là đúng.

Tuy nhiên, những diễn giải sau đó, tức sau khi khởi sinh đến nay là sai lầm. Tuổi của Vũ trụ đến nay được 13,9 tỷ năm cũng là sai lầm. Những sai lầm này cơ bản là do họ đã xây dựng nó trên các lý thuyết mà tôi đã nói ở trên về vi mô và vĩ mô. Nó được xây dựng trên nền tảng sai lầm. Về sau này, Big Bang có hai hướng quan điểm, một là co lại rồi sinh ra Vũ trụ mới, hai là vẫn luôn tiếp tục giãn nở. Khả năng thứ hai là một quan điểm đúng.

V
Đây là những nguyên nhân chủ yếu đưa đến những sai lầm và bế tắc của khoa học:
(1) Những hạt vật chất luôn biến dạng và biến dạng càng lớn khi tương tác càng mạnh. 
(2) Khi truy tìm nguồn gốc và sự hình thành của Vũ trụ, họ đã quên mất tâm linh của chính họ. Tâm linh của chính họ không được đề cập đến trong quá trình truy tìm nguồn gốc của Vũ trụ. Nghĩa là, những thứ mà họ cần tìm, trong đó không có tâm linh của chính họ. Trong khi tâm linh của chính họ là một thành phần của Vũ trụ.
(3) Khả năng của 5 giác quan của con người bị giới hạn. Nó không thể nhận biết đầy đủ và đúng đắn khi nó tiếp túc với sự vật, hiện tượng.
(4) Tư duy của con người luôn bị cái đã biết trước đó chi phối. Trong khi những cái biết trước không đúng.
(5) Tâm thức của con người xác định rằng vật chất trong Vũ trụ được cấu tạo bỡi những hạt vật chất nhỏ bé. Tâm thức này là nền tảng tư duy của họ.
(6) Tâm thức của con người xác định rằng vật chất và không gian là những thứ khác nhau. Tâm thức của con người xác định rằng vật chất và chân không là những thứ khác nhau. Tâm thức này là nền tảng tư duy của họ.

Pháp Không Chân Như (thuyết giảng vào lúc 21g ngày 06-5-2016)

Không có nhận xét nào: