Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Phẩm: VĂN TƯ TU: TRƯỚC KHI BIẾT TRĂNG THÌ PHẢI BIẾT NGÓN TAY CHỈ TRĂNG.

Thuộc Đại Trí Bộ
Pháp Không Chân Như.
---
Thu Minh Truong:
Nam mô A Di Đà Phật! Kính bạch Thầy, theo chỗ con hiểu nếu mình còn thấy Ta hóa độ cho Người và Người được Ta hoá độ thì mình vẫn còn chấp Ta với các biến dạng cạn sâu của nó. Chỉ khi nào mình thấy Người và Ta vốn cùng loại bản thể thì lúc đó cùng nhau bước vào cửa Không. Ta chỉ là ý tưởng và vi trần vốn cũng là như vậy. Nhiều vi trần làm nên thế giới. Đập nát thế giới thành ra vi trần. Phi mọi Ý tưởng thì chính là chư Phật. Chính vì vậy mà Phật nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Như vậy có đúng không ạ? Cách hiểu của con còn cạn cợt, có gì không đúng xin Thầy chỉ dạy thêm.

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Phẩm: XÁC LẬP NIỀM TIN TAM BẢO

"Niềm tin được xác lập trên hai cơ sở. Một là niềm tin ấy được xác lập trên cơ sở quán xét kỹ. Hai là niềm tin ấy được xác lập trên cơ sở là tin vào lời tuyên nói của vị tỉnh thức như Phật, Bồ tát." (Pháp Không Chân Như)

NGHIỆP CẢM

Có một con chó được sống trong một gia đình giàu có, hằng ngày nó ăn thịt bò, ngủ giường nệm. Một ngày nọ, vị Sư trụ trì được gia đình này bố thí con chó nên đến dẫn nó về chùa. Ở chùa chỉ có cơm chay và nằm ngủ dưới đất. Vậy con chó đó có chịu ăn cơm chay và chịu ngủ dưới đất không? Nó không chịu. Nó bỏ đi. Nó đi tìm nơi có thịt bò và giường nệm.

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

ĐI VÀ CHẠY

Trong tiếng Việt, từ đi được người Việt sử dụng với một tần suất khá lớn trong văn viết và khẩu ngữ. Để nói về một hành vi, người Việt thường dùng một động từ kèm với từ đi. Chẳng hạn: ăn đi, ngủ đi, làm đi, dậy đi, học đi, nói đi, cười đi, lên đi, xuống đi, vào đi,... Có lẽ do hành trình đi khai phá và lập quốc của người Việt đã tác động ít nhiều đến ngôn ngữ(?).

PHẬT - A DI ĐÀ - CĂN BỔN BÍ MẬT TẠNG

"Phật A Di Đà là vị Phật mà bản thể của Ngài có lượng "chất liệu" vô cùng lớn so với lượng quang (lượng chất liệu) của vô số bản thể Phật, bản thể Phật tánh khác, nên quang minh oai lực của Ngài vô cùng mạnh mẽ không thể luận bàn. Như một vật có khối lượng vô cùng lớn nên năng lượng của vật đó cũng vô cùng lớn so với vô số vật khác vậy." (Pháp Không Chân Như)
***

TÔNG PHÁI KHÔNG PHẢI CỦA TA, CHÁNH KIẾN LÀ CỦA TA.

Đại Phong hỏi:
Đây là các tà kiến về ngã - chấp được đức Phật liệt kê trong kinh Đại Duyên (Trường bộ kinh): 
- Các tà-kiến về NGÃ-CHẤP:
- Chấp ngã có sắc và có hạn-lượng;
- Chấp ngã có sắc và không hạn-lượng;
- Chấp ngã vô-sắc và có hạn-lượng;
- Chấp ngã vô-sắc và chẳng có hạn-lượng:
- Chấp ngã là thọ;
- Chấp ngã là khả-năng cảm-thọ.