Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

XIN NHỜ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Nhân Quốc hội (QH) đang họp, nếu có chương trình chất vấn bà Bộ trưởng Y tế, tôi xin nhờ đại biểu QH đặt câu hỏi như sau: “Bà có biết tình trạng mổ đẻ tràn lan hiện nay trong các nhà hộ sinh và các tác hại của nó đối với dân tộc. Bà có ý kiến gì trong chuyện này không?”.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

THÁI TỬ SIDDHATTHA (SĨ-ĐẠT-TA) TỎA SÁNG

Suy Ngẫm Trong Ngày Phật Đản Vesak 2011 
Ajahn Sujato - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến

Ngày xửa ngày xưa, trước khi con người phát minh ra kính thiên-văn để quan sát bầu trời, người ta thường nghĩ rằng các vì sao, mặt trời, và mặt trăng là các vị thần. Các thiên thể nầy treo lơ lửng trên bầu trời, rạng rỡ, hấp dẫn, chẳng để-ý đến các mối quan tâm của thế gian. Các thiên thể nầy đôi khi bị che khuất đi bởi những đám mây, bởi sự vận-chuyển của ngày và đêm, tuy nhiên, các thiên thể nầy vẫn luôn là sự thật, vì bền vững.

THÂN TRUNG ẤM VÀ PHẬT TÁNH

"Thân trung ấm là một cá thể riêng biệt có tâm tính và tánh biết, được cấu thành bằng vật chất do một bản thể hữu tình chấp thủ là chính mình, biến đổi vô thường theo thời gian. Bản thể hữu tình là một tồn tại độc lập sở hữu bỡi chính nó, tâm tính và tánh biết là thuộc tính sẵn có, không cấu thành, không phân chia, vĩnh hằng chính nó." (Pháp Không Chân Như).

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

THUYẾT "ÍT, NHIỀU"

Phẩm: NÓI VỀ TỤNG KINH

"Chư Phật tử! Những ai tụng kinh với ý nghĩ như sau là đúng pháp. 
Vị ấy nghĩ: Đây là lời Phật, chư đại Bồ tát dạy. Tôi cần phải hiểu rõ lời dạy của chư Ngài. Lời chư Ngài dạy, từng từ, từng cú pháp, từng đoạn, từng đề mục, từng phẩm rất kỹ càng, rất giá trị, không thừa không thiếu, thâm sâu vi diệu. Vì vậy, tôi cần phải đọc kỹ, cần phải suy nghĩ kỹ, cần phải quán chiếu kỹ từng từ, từng cú pháp, từng đoạn, từng đề mục, từng phẩm để hiểu biết đầy đủ, để hiểu biết chính xác.." (Pháp Không Chân Như)
***

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Phẩm: NÓI VỀ LINH HỒN

"Sau khi có sự thay đổi lớn, hệ vật chất vi tế còn lại đến lúc đó sẽ rời khỏi thân thể thô sơ phụ thuộc những thứ từ bên ngoài để nuôi sống (để cân bằng ổn định trạng thái). Cái đó, con người gọi là linh hồn. Nó chính là thực thể chúng sinh sau khi chết (sau khi thay đổi lớn). Nó, những gì còn lại của chúng sinh, tức là những gì còn được chấp thủ là của mình, là chính mình, là của tự ngã của mình. Nếu một vị tu hành đắc đạo nhập niết bàn thì Nó không còn là của vị ấy. Nó bị bỏ lại và nó tự tại như chính nó, không có tánh biết để biết mọi thứ và những thứ thuộc về chân tâm." (Pháp Không Chân Như)
***