Thứ Sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016

2. VẬT CHẤT CƠ SỞ & PHI VẬT CHẤT TRONG VŨ TRỤ

(Tham khảo bài trước: 1. Sự Kiện Khởi Nguyên Vũ Trụ.)
Phân loại tập phi vật chất Ā và tập phản phi vật chất A: 
Phần tử của tập này có tính đối xứng với phần tử tương ứng của tập kia. Phần tử của tập này có tính phân tranh thì phần tử của tập còn lại có tính hòa hiệp. Tập chứa phần tử có tính phân tranh được gọi là tập phản phi vật chất A, và sẽ được gọi là tập vật chất A. Tập chứa phần tử có tính hòa hiệp được gọi là tập phi vật chất Ā.
Mỗi phần tử là một phần tử cơ sở, tồn tại độc lập, không bị đồng hóa hoặc chia tách:

CHÂN TƯỚNG VŨ TRỤ

1. SỰ KIỆN KHỞI NGUYÊN VŨ TRỤ (bài thứ nhất)

Vũ trụ đã được sinh khởi từ “Cái Không Có”. “Cái Không Có” diễn đạt cho không có bất cứ tồn tại, kể cả không gian và thời gian. Để gán cho “Cái Không Có” một cái tên, cái tên đó được đặt trong ngoặc đơn này: (). Từ đây trở về sau, khi nói () tức là nói “Cái Không Có”.

NỖI LO KHÔNG NHỎ!

Có nhiều người đặt câu hỏi với tôi về các điểm Trung Quốc đóng tại Việt Nam có dụng ý gì? Tôi xin phép đưa ra những phân tích như sau:

A- Xét Về Mặt Phong Thuỷ:

Đất nước ta trải dài từ đỉnh Lũng Cú Đồng Văn Hà Giang, đến đất mũi Cà Mau, nhìn tổng thể thế đất như một hình Rồng đầu Bắc, đuôi Nam. 
Giống như một Người đứng thẳng mặt nhìn ra Biển Đông.
Đất có long mạch, người có huyệt đạo. 

Thứ Năm, ngày 01 tháng 12 năm 2016

BÁNH XE

lX . PHẨM BÁNH XE
(l) (31) BÁNH XE

1)- Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư Thiên và loài Người thành tựu với chúng, chư Thiên và loài Người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. Thế nào là bốn? Trú xứ thích hợp, thân cận các bậc Chân nhân, tự nguyện chân chánh, trước đã làm phước.

Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016

PHÁP HÀNH

Pháp hành là pháp được chư Phật chọn lọc pháp trắng trong thế gian hoặc chế đặt, không phải thứ sẵn có rồi được tuyên bố. Phật dạy các pháp hành không phải chỉ để tìm an lạc, thanh tịnh ở những giây phút hiện tại ngắn ngủi khi đang hành trong thời khóa. 

Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2016

Tuyên bố "động trời" của Hawking: Chúa không tạo nên vũ trụ!

Chúa không tạo nên vũ trụ và "Big Bang" là kết quả không thể tránh được của các định luật vật lý – nhà vật lý lý thuyết kiệt xuất người Anh, Stephen Hawking đã bàn luận như vậy trong một cuốn sách mới xuất bản của mình.

Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016

PHÁP THOẠI: GIẢI NGHI VÀ TRÌNH BÀY VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ.

Phap Khong Chan Nhu: Nhân duyên đăng bài "TÍN NGUYỆN HẠNH.
Tông chỉ như kiềng ba chân của pháp môn Tịnh độ: niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là Tín, Nguyện, Hạnh.
Trong số chư Phật tử đang nghe tôi nói, có chư vị nào đã được Tín trong Tín Nguyện Hạnh. Chư vị thật sự chắc chắn là đã có? Nếu chắc chắn đã có, chư vị đã xác lập niềm tin đó như thế nào thì hoan hỷ chia sẻ để bạn đồng tu được lợi ích. Nếu chư vị chưa có Tín, vậy chư vị dự định phải làm thế nào?"
có một số chư vị đã nói lên suy nghĩ và thắc mắc của mình, nói lên tình hình hiện nay của pháp môn Tịnh độ và những lo nghĩ của mình. 
Đó là nhân duyên của thời pháp này.