Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

“Cơn bão” đánh vần kéo dư luận đi lạc hướng

Hoàng Dũng
Bài dưới đây đã đăng trên Lao động cuối tuần số 37 (từ 14/9 đến 16/9/2018), tr. 3, chưa đưa lên trang mạng của báo Lao động, sau khi đã cắt bỏ phần trả lời hai câu hỏi đầu tiên. Đây là bản gốc.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

CHỮ KHOA ĐẨU - Bài nghiên cứu

Lời giới thiệu : Giáo Sư Đoàn văn Phi Long là giáo sư dạy Toán tại trường Trưng Vương trước 1975. Sau khi định cư tại Úc song song với việc dạy Toán cho nhiều thế hệ học sinh Việt tại gia, từ năm 1987 Thầy còn bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu về Nguồn gốc dân tộc Việt Nam. Đây là một chương trong khoảng 30 chương của " Nguồn gốc dân tộc Việt Nam". 

Chữ Việt Cổ (khoa đẩu tự)

Chúng ta có cơ sở để tự hào về dân tộc chúng ta – tự hào về hơn 4000 năm văn hiến. Văn minh dưới thời vua Hùng giữa Trung Hoa và nước Việt chúng ta không có sự khác biệt, có những lĩnh vực chúng ta hơn hẳn người phương Bắc.

Vấn đề là ở chỗ người Hán âm mưu đồng hóa dân Việt mình, cho nên họ đã cấm người Việt học chữ khoa đẩu, là chữ viết riêng của dân Việt. Khi người Việt không đọc được chữ của mình thì lịch sử, văn học, văn minh của một dân tộc không còn nữa. Người Việt chúng ta đã bị biến thành dân mọi rợ ngu dốt, học chữ Hán để chúng dễ dàng biến dân Việt thành dân Hán.

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

TA TÌM TA

Nguyễn Sinh  (facebook.com/):
Thân sinh diệt, Tâm sinh diệt nhưng còn nhìn, sờ, cảm được. Còn cái gọi là TÁNH BIẾT, ai cũng bảo là mình, là bất sinh bất diệt mà tôi bỏ thời gian tìm hoài không thấy. Mong thiện tri thức khai ngộ dùm. Xin dành chút thời gian quý báu mail cho tôi theo địa chỉ sau: haihuynh0164@gmail.com.

Không gian là gì? Và vì sao nó chiếm nhiều chỗ như thế?

Mấy chương đầu quyển sách này đã bàn về những bí ẩn của vật chất: Những mảnh nhỏ nhất của vật chất là gì và chúng vận hành cùng nhau như thế nào để làm nên vũ trụ? Nhưng ngay cả khi ta nắm được lời giải đáp cho những câu hỏi về những thứ hiện hữu xung quanh ta, thì vẫn còn một bí ẩn lớn lơ lửng trước mắt. Bí ẩn đó là bản thân cái trước mắt: không gian.

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

TRẬT TỰ? TRẬT TỰ GÌ?

Chúng ta nói đến “trật tự mới”, nhưng thế nào là “trật tự” và đâu là trật tự cũ để bây giờ ta nói thế giới đã bước qua trật tự mới? Cái mới vẫn là thế giới vô phương hướng, nhưng mới hơn nữa, mới toanh, là sự xuất hiện của hai tay hảo hán đưa yếu tố cá nhân tính vào trọng điểm của quan hệ quốc tế, dù là “world order” hay là “Peace and war”: Tập và Trump.