Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN CỦA GÖDEL: KHÁM PHÁ TOÁN HỌC SỐ I CỦA THẾ KỶ XX

“Định lý Bất toàn của Gödel: Khám phá Toán học số 1 trong thế kỷ 20” là một bài giảng của Perry Marshall. Dưới đây là bản lược dịch của Phạm Việt Hưng.

Abstract: Gottfried Leibnizonce said: “Without mathematics we cannot penetrate deeply into philosophy. Without philosophy we cannot penetrate deeply into mathematics. Without both we cannot penetrate deeply into anything.”. Quoting Leibniz, Perry Marshall leads us to the world of Maths and Philosophy, where we can see more clearly the truth. That is the aim of his lecture: “Gödel’s Incompleteness Theorem: The #1 Mathematical Discovery of the 20th Century”.

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

NHẤT THIẾT TRÍ

TÂM PHÁP THỨ NHẤT

Bao nhiêu vi trần trong Vũ Trụ,
Bấy nhiêu Phật tánh cùng Như Lai.
---
Chú thích:
- Vi trần: tại đây, là hạt vật chất cội gốc.

THẾ GIỚI VẬT CHẤT VÀ CHÂN KHÔNG LÀ MỘT.

Hạt vật chất cội gốc có môi trường nội tại là chân không, đây là một môi trường liên tục. Ngoại trừ môi trường chân không liên tục, không có bất cứ môi trường nào khác hoặc bất cứ thứ gì khác thuộc về hạt vật chất cội gốc.

VẬT CHẤT, PHẢN VẬT CHẤT VÀ KHÔNG GIAN VŨ TRỤ: TẤT CẢ ĐỀU LÀ CHÂN KHÔNG.

Nói riêng về thế giới vật chất, nghĩa là chỉ không nói về thế giới Tánh Linh, môi trường nội tại của Vũ Trụ là trường chân không liên tục, ngoại trừ trường chân không liên tục, không có bất cứ môi trường nào khác hoặc bất cứ thứ gì khác có mặt trong Vũ Trụ.

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Vì sao truyền thuyết lại đi vào chính sử: "Con Rồng cháu Tiên" có phải chỉ là một câu nói hình tượng?

Mới đây, bộ phim hoạt hình “Con Rồng cháu Tiên” đã ra mắt khán giả thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận tích cực. Đó là kết quả hoàn toàn xứng đáng với tâm huyết của hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam trong 180 ngày lao động sáng tạo. Sức thu hút của bộ phim cũng thể hiện sự quan tâm của những người con đất Việt về nguồn gốc và niềm tự hào dân tộc mình.

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Công đức và phước đức

Khi làm các Phật sự, chúng ta thường nghĩ là được nhiều công đức và thường được tán dương đã làm được vô lượng công đức, cho nên cứ tiếp tục làm hằng năm.