Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2016

2. CƠ CHẾ SINH LÝ, KHÍ LỰC VÀ TÂM LÝ CỦA THIỀN

Đọc trướcKHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ THIỀN (1) 
Với quyết tâm và phương pháp đúng đắn, hành giả sẽ dần dần dừng được tư tưởng thô. Sau đó, hành giả phải tiếp tục cảnh giác với tư tưởng tế vốn rất khó thấy vì không có ngôn ngữ rõ rệt. Có nhiều khi thấy tâm mình trống không, hành giả tưởng mình được thanh tịnh, không ngờ vẫn đang còn rất nhiều tư tưởng tế với vô số ý niệm vô hình đang tuôn trào. Nguy hiểm nhất là những tư tưởng có tính tự khen ngợi mình, có tính kiêu mạn. Những tư tưởng đó sẽ phá hoại hết mọi công đức và phá vỡ công phu tu hành.

1. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ THIỀN

Người tu Thiền tuy ít nói nhưng gương mặt lại hoan hỷ nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ thấy người tu Thiền có vẻ như vừa không chất chứa gì trong tâm, vừa có cái gì quý giá tràn đầy trong đó. Ta thấy người tu Thiền vừa sắc bén, nhưng lại vừa thân thiện dễ gần. Tuy nhiên, dù có phong cách vui vẻ, nhưng người tu Thiền lại biết ưu tư trăn trở trước vận mệnh của Phật Pháp, không bao giờ làm người vô trách nhiệm. Phật Pháp thịnh hay suy đều có nguyên nhân từ nơi sự tu hành hoằng hóa của đệ tử Phật, không phải ngẫu nhiên.

Thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016

PHÁP TU KHÔNG SÁT SANH.

PHÁP THỰC HÀNH TRÌ GIỚI.
PHẨM THỨ NHẤT: PHÁP TU KHÔNG SÁT SANH.

Thế nào là pháp tu không sát sanh? Chư Phật tử! Pháp tu không sát sanh là pháp tu tâm có bốn đạo phần:
Đạo không giam giữ;
Đạo không làm khổ đau thân xác;
Đạo không giết hại;
Đạo cứu sinh.

KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT

BỒ-TÁT GIÁNG THẾ 

[Những điều sau đây là lời tự truyện của chính đức Phật về cuộc đời ngài, được ghi lại trong kinh điển Pali. Làm đệ tử Phật cần nên ghi nhớ, tôn thờ chớ quên. 

Đức Phật sinh vào ngày Rằm tháng 4, năm 624 trước Tây lịch. Cha đức Phật là đức vua Tịnh Phạn, mẹ đức Phật là hoàng hậu Ma-ya.]  

Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2016

BÀI KINH TUẤN MÃ VÀ THIỀN TÔNG

Bài viết này sẽ phân tích, trích dịch và đối chiếu Kinh Thiền Tập Tuấn Mã trong Kinh Tăng Chi Bộ, cũng như sẽ nói sơ lược về yếu chỉ truyền pháp của Thiền Tông. Tất cả những dòng chữ được viết nơi đây hoàn toàn không có tính thẩm quyền, chỉ là thêm một nỗ lực khiêm tốn từ một người hậu học kém cỏi muốn làm sáng tỏ lời Đức Phật dạy.

Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016

Trung y hay Việt y?

Cuốn Y học tam tự kinh của tác giả Trần Tu Viên soạn đời nhà Thanh có phần đầu là chương Y học nguyên lưu (Nguồn gốc y học) được mở đầu như sau:
Y chi thủy. Bản Kỳ Hoàng.
Linh Khu tác. Tố Vấn tường.
Nạn Kinh xuất. Cánh dương dương.
Việt Hán quý. Hữu Nam Dương.
Lục kinh biện. Thánh đạo chương.
Dịch nghĩa: