Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

THẬP ĐẠI CHÂN NGÔN DUY NGÃ SỞ HỮU THUYẾT

"Đã là Phật tử nhất định phải biết Đức Phật như thế nào. Hãy tận thu những gì tôi truyền đạt trong bộ pháp này. Nam mô thập phương tam thế nhất thiết Chư Phật tác đại chứng minh!"

PHẨM MỞ ĐẦU.

Nhat Phu Ho:
A Di Đà Phật! Dạ con chào Thầy! Xin Thầy vui lòng cho con hỏi.
Trong Duy Thức học con thường nghe nói về năm Tâm Pháp gồm: (1) Tâm Pháp là A Lại Da Thức; (2) Tâm Sở Hữu Pháp là Mạc Na Thức; (3) Sắc Pháp; (4) Tâm Bất Ư Hành Pháp; (5) Tâm Vô Vi Pháp. Ba Tự Tánh gồm có: (1) Y Tha Khởi Tánh; (2) Biến Kế Sở Chấp Tánh; (3) Viên Thành Thật Tánh. Bát Thức gồm có: (1) Nhãn Thức; (2) Nhĩ Thức; (3) Tỷ Thức; (4) Thiệt Thức; (5) Thân Thức; (6) Ý Thức; (7) Mạc Na Thức; (8) A Lại Da Thức. Và cuối cùng là Vô Ngã...

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Big bang và vũ trụ vô thỉ của đạo Phật

Có ai không cảm thấy kinh hãi trong khi nhìn vào bầu trời được chiếu sáng với vô số vì sao trong một đêm trời trong không? Ai không từng tự hỏi có một trí thông minh nào đằng sau vũ trụ hay không?

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Top 10 danh sách người nổi tiếng thế giới thực hành ngồi thiền

Katy Perry ngồi thiền mỗi ngày
Ngồi thiền là một phương pháp nuôi dưỡng tinh thần, làm cho cơ thể hòa nhịp cùng tâm hồn cô đọng tất cả vào làm một. 

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

VẬT CHẤT VÀ THỂ TÁNH CỦA NHƯ LAI

Hãy quán xét thật kỹ lời giảng của tôi về tánh không và những lời giải thích của tôi. Sau đó, ông hãy dùng trí huệ đó để quán xét nghĩa thâm sâu vi mật của đoạn kệ sau đây trong kinh Hoa Nghiêm:
"Bao nhiêu vi trần trong thế giới
Trong mỗi vi trần thấy các cõi
Bửu quang hiện Phật vô lượng số
Cảnh giới tự tại của Như Lai

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

PHÁP THOẠI: NÓI VỀ NGHIỆP - NGHIỆP QUẢ

"Trong quá trình vận động của ý thức của chúng sinh, nó luôn ảnh hưởng đến thế giới xung quanh huống chi là vận động thô sơ bằng thân thể hoặc thiết bị công nghệ,.. Trong quá trình vận động của ý thức của chúng sinh và những vận động của thân hay thiết bị công nghệ,... có những điểm chung tương tự nhau hoặc riêng lẻ. Sự vận động có những điểm chung của đa số ảnh hưởng đến chính bản thân, những chúng sinh xung quanh và thế giới xung quanh. Sự vận động như vậy là nghiệp cộng đồng và chúng sinh nơi đó sẽ nhận kết quả của sự vận động đó." (Pháp Không Chân Như)
***