Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

TA

Không đến không đi,
Xuyên qua tất cả,
Trùm khắp Vũ trụ,
Đó chính là Ta.

(Pháp Không Chân Như)

NGÔN NGỮ VIỆT.

Cảm ơn tác giả bài viết. Tôi xin chép bài này làm tư liệu. Tại sao cùng một dân tộc lại có hệ thống ngữ âm khác nhau vậy? Tôi đang chứng minh rằng: Bởi nước Văn Lang chia làm 15 bộ và phát triển độc lập 2262 năm ở Nam Dương tử. Do đó tạo ra những ngữ âm khác nhau. Khi Văn Lang sụp đổ ở Nam Dương tử. Nhưng người dân Việt, từ các vùng miền khác nhau với phương ngữ của họ, tỵ nạn xuống mảnh đất Việt Nam hiện nay, nên họ còn giữ ngữ âm từ ngàn xưa đó.

Những trường hợp bất thường

‎If the rumors of Confusion hill (California) and Magnetic hill (Canada) are correct then you can consider this case to explain.
---
[ ]
---
Ảnh (Vietnamese in pictures):
- Gravitational acceleration and bubble level is changed abnormally: Gia tốc trọng trường và bọt thủy chuẩn bị thay đổi bất thường.
- Elementary particle (original material particle): Hạt cơ bản (hạt vật chất cội gốc).

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

TUYÊN BỐ TỔNG QUÁT SỰ THẬT VỀ VŨ TRỤ

1) Không có bất cứ thứ gì có mặt kể cả không gian và thời gian khi Vũ trụ “chưa” khởi sinh.
2) Bất cứ thứ gì có mặt kể cả không gian và thời gian thì đều thuộc về Vũ trụ.
3) Chỉ có hai nhóm cội gốc có mặt trong Vũ trụ đó là nhóm các Tánh linh và nhóm các hạt vật chất cội gốc.
(Sau đây, chúng được gọi là hai nhóm cội gốc).

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thiền Tứ Niệm Xứ

Từ Tứ thiền thì pháp Quán có tác dụng lớn hơn, nhờ Thiền định ấy mà tuệ giác của hành giả có thể sinh khởi đủ để đốt cháy các lậu hoặc tham, sân và vô minh. Nhưng thực ra, trước khi vào Sơ thiền, hành giả vẫn nên hành Thiền quán để đối trị dục, tham; từ Sơ thiền đến Tam thiền, Thiền quán giúp hành giả giác tỉnh mạnh để đi ra khỏi Sơ, Nhị và Tam thiền để vào Tứ thiền.

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Thiền Tứ Niệm Xứ

Quyển sách nhỏ này được viết ra nhằm mục đích giới thiệu với quý độc giả đang đi tìm giải thoát và nhất là thích tu thiền, một phương pháp hành thiền mà ít người để ý, đó là pháp Tứ Niệm Xứ. 
Mục Lục: 
[1] Vài lời cùng bạn đọc 
[2] Mở đầu 
[3] Tứ Niệm Xứ và Bát Nhã Tâm Kinh 
[4] Tứ Niệm Xứ và Thiền Tông 
[5] Thiền và Tịnh Ðộ 
[6] Tứ Niệm Xứ và Bồ Tát Ðạo 
[7] Phương pháp hành thiền Tứ Niệm Xứ 
[8] Kết luận 
[9] Phụ Lục - Kinh Quán Niệm