Tủ sách

 
   Phật Học
 1. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên - Như Hòa dịch
 2. An tĩnh trước một cơn giận, Andrew Olendzki - Nguyễn Duy Nhiên dịch  
 3. Ăn Chay và Sức Khoẻ, BS. Vũ Quí Đài
 4. An Lạc Từng Bước Chân, HT. Thích Nhất Hạnh (213KB)
 5. Am Mây Ngủ, Truyện Ngoại Sử của Nhất Hạnh (227KB) 
 6. Ai cũng biết thương yêuPema Chodron - Nguyễn Duy Nhiên dịch 
 7. Bá Trượng Ngữ Lục, HT. Thích Duy Lực (159KB)
 8. Bước Đầu Học Phật,  HT. Thích Thanh Từ (322KB)
 9. Bửu Tạng Luận, HT. Thích Duy Lực (155KB)
 10. Bát đại hộ pháp -Thiện Duyên
 11. Bát thức qui củ tụng - Quảng Minh dịch
 12. Bồ đề chánh đạo Bồ Tát giới luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 13. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp - Thích Minh Thiền
 14. Bồ Đề Tư Lương Luận - Việt dịch: HT Thích Như Điển
 15. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp - Thích Minh Thiền (PDF) 
 16. Bồ Tát và Tánh Không - Thích Nữ Giới Hương
 17. Bồ Tát Di Lặc: Hình Tượng và Ý Nghĩa Trong Truyền Thống Phật Giáo Việt Nam GS Nguyễn Tri Ân  
 18.  Bổn Sự Kinh - Việt dịch HT Thích Như Điển
 19. Bụt sử lược biên [1][2][3][4]- Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch
 20. Bích Nham Lục - Chân Nguyên dịch
 21. Bích Nham Lục – Thích Thanh Từ dịch 
 22. Buông Bỏ, Pema Chodron - Nguyễn Duy Nhiên dịch
 23. Bát Chánh Đạo, Con Đường Đến Hạnh Phúc-Gunaratana-Diệu Liên Lý Thu Linh  
 24. Bảy Bước Yêu Thương, Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên biên dịch
 25. Bốn Nền Tảng, Karma Khenchen Rinpoche – Liên Hoa Việt dịch  
 26. Bố Thí Là Sự Tu Tập, Gloria Taraniya Ambrosia - Nguyễn Duy Nhiên Việt dịch  
 27. Bà lão và những đồng tiền vàng, Nguyễn Duy Nhiên  
 28. Ba mươi ngày thiền quán, Nguyễn Duy Nhiên (sách)  
 29. Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ tát Đạo, Vô Trước Đại Sư - Bảo Thanh Tâm Việt dịch  
 30. Ba Điểm Tinh Yếu của Phật Đạo, Lạt ma Tông Khách Ba - Hồng Như Việt dịch
 31. Ba Điểm Căn Yếu của Con Đường Đạo, Je Tsong Khapa – Tâm Bảo Đàn Việt dịch
 32. Công Án của Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma, HT. Thích Duy Lực (160KB)
 33. Con Ðường Thoát Khổ, Thích Nữ Trí Hải 
 34. Cội Nguồn Truyền Thừa và Phương Pháp Tu Trì của Thiền Tông (210KB)
 35. Chú Giải Về P'howa, Nguyên Giác
 36. Cương Yếu Giới Luật, HT. Thích Thiện Siêu (252KB)
 37. Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Truyện Thơ, Tâm Minh Ngô Tằng Giao (188KB)  
 38. Các tông phái đạo Phật - Đoàn Trung Còn
 39. Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Nguyên Chơn soạn dịch
 40. Chân Ngôn Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 41. Chết đi về đâu - Thích Nhật Từ
 42. Chết vào thân trung ấm và tái sinh - Diệu Hạnh, Chân Giác dịch
 43. Chư Kinh Tập Yếu - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 44. Chuyện Phật Đời Xưa - Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
 45. Chứng Đạo Ca - Huyền Giác
 46. Chứng Đạo Ca - Lama Tông Khách Ba (Lama Tsong Khapa); Hồng Như dịch
 47. Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo - Phổ Nguyệt 
 48. Chánh Niệm, Bhante Henepola Gunaratana-Lương Thanh Bình
 49. Chẳng Có Ai Cả, Ajahn Chah-Khánh Hỷ  
 50. Có Bao Lâu Mà Hững Hờ, Nguyễn Duy Nhiên  
 51. Chỉ có sự thực tập, John Daido Loori - Nguyễn Duy Nhiên  
 52. Còn có gì là vui, Jack Engler - Nguyễn Duy Nhiên  
 53. Chắp Tay Lạy Người, Nguyên Minh (Bản PDF) 765KB
 54. Cuộc Đời của Đức Phật và Sự Thực hành Pháp của Chúng Ta, Dzongsar Khyentse
 55. Chuyện Phật Đời Xưa, Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến hiệu đính  
 56. Công Đức Phóng Sinh, Pháp Sư Viên Nhân - Nguyễn Minh Tiến hiệu đính  
 57. Các Quán Chiếu Phật Giáo, TS. B. Alan Wallace – Làng Đậu Việt dịch  
 58. Danh Từ Thiền Học Chú Giải, HT. Thích Duy Lực (166KB)
 59. Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Kimura Taiken - Thích Quảng Độ (406KB)
 60. Đại Huệ Ngữ Lục, HT. Thích Duy Lực (207KB)
 61. Đôi Mắt Với Thực Tại, Pema Chodron-Nguyên Hạnh Việt dịch (210KB)
 62. Đông Phương Huyền Bí, Việt dịch: Nguyễn Hữu Kiệt (298KB)  
 63. Duy Ma Cật sở thuyết - Thích Tuệ Sỹ dịch
 64. Duy Thức Tam Thập Tụng - HT Thích Thuyền Ấn dịch
 65. Dược Sư Kinh Sám - Thích Trí Quang dịch
 66. Đạo lý nhà Phật - Đoàn Trung Còn
 67. Đại thừa tập Bồ Tát học luận - Thích Như Điển
 68. Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận - Thích Quảng Độ dịch
 69. Để trở thành người Phật tử tại gia - Thích Đức Thắng
 70. Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải - Thích Nữ Trí Hải dịch
 71. Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma - Bồ Tát Di Lặc; Thích Pháp Chánh dịch
 72. Đố vui Phật pháp - Diệu Kim
 73. Đông phương huyền bí - Nguyễn Hữu Kiệt
 74. Đối thoại giữa Khoa học và Phật giáo - Matthieu Ricard – Trịnh Xuân Thuận - BS: Hồ Hữu Hưng dịch
 75. Đường vào Bồ Tát hạnh tập chú - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 76. Ðại cương Phật giáo Ðại thừa.prc (145.48 KB) Nguyễn Ước
 77. Đối thoại giữa triết học và phật giáo
 78. Đức Phật và Phật Pháp Narada Maha Thera Phạm Kim Khánh dịch 
 79. Đối Mặt Với Thực Tại và Con Đường Yêu Thương, Pema Chodron-Nguyên Hạnh
 80. Đức Phật Dạy Con Như Thế Nào, Gil Fronsdal – Hoài Hương Việt dịch
 81. Đức Phật Bên Trong, Bhikkhu Bodhi - Nguyễn Duy Nhiên Việt dịch
 82. Đừng Đánh Mất Tình Yêu, Nguyễn Minh Tiến 
 83. Đừng Bỏ Phí Cơ Hội Này, Khenpo Chodrak – Thanh Liên Việt dịch
 84. Dễ Hơn Là Bạn Tưởng, Sylvia Boorstein - Nguyễn Duy Nhiên Việt dịch
 85. Gậy Kim Cương Hét - Hòa Thượng Tuyên Hóa
 86. Giới Đàn Tăng - Thích Thiện Hòa 
 87. Giúp đở tu học, Narayan Liebenson Grady - Nguyễn Duy Nhiên 
 88. Giới Thiệu Về Thiền Vipassana  
 89. Giọt Mồ Hôi Thanh Thản, Nguyên Minh  
 90. Gõ Cửa Thiền, Thiền sư Muju - Nguyên Minh dịch và chú giải (sách)
 91. Giảng Về Tâm Bồ Đề, Thánh giả Long Thọ, Hồng Như Việt dịch 
 92. Hiển Tông Ký, Thiền Sư Thần Hội - HT. Thanh Từ (150KB)  
 93. Hạnh phúc khắp quanh ta - Nguyên Minh
 94. Hiện tại có gì là nhiệm mầu?,Cynthia Thatcher - Nguyễn Duy Nhiên  
 95. Hạnh Phúc Là Điều Có Thật, Nguyên Minh (sách)
 96. Hát Lên Lời Thương Yêu, Nguyên Minh (sách)  
 97. Hoa Nhẫn Nhục, Nguyên Minh (sách)
 98. Hạnh phúc chân thật là gì?, Allen Wallace - Nguyễn Duy nhiên
 99. Hãy Đến Để Thấy - Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc - Ni sư Aya Khema
 100. Huyền Trang - nhà chiêm bái và học giả - Ng tác Thích Minh Châu, TN Trí Hải dịch
 101. Huyền thoại Duy Ma Cật - Thích Tuệ Sỹ
 102. Kho tàng các giáo huấn siêu việt - Liên Hoa dịch
 103. Khuyến phát bồ đề tâm văn - Thích Trí Quang dịch
 104. Kinh A Di Đà - Thích Trí Tịnh dịch
 105. Kinh A Di Đà - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 106. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Việt ngữ] - HT Thích Trí Quang dịch [Anh ngữ] - Losang Dawa dịch
 107. Bát-nhã Tâm Kinh Giảng Giải - Hòa thượng Thích Thanh Từ
 108. Kinh Bi Hoa - Nguyễn Minh Tiến dịch
 109. Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 110. Kinh Duy Ma Cật - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 111. Kinh Dược Sư - Âm Hán Việt
 112. Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 113. Kinh Đại Bát Niết Bàn tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [Thuật Ngữ] [Tổng Quan] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 114. Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp - Nguyên Hiển
 115. Kinh Đại thừa nhập lăng già - Thích Nữ Trí Hải dịch
 116. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 117. Kinh Địa Tạng bổn nguyện - Thích Tịnh Trí dịch
 118. Kinh Chánh Pháp Sanghata - Hồng Như dịch
 119. Kinh Hiền Ngu - Thích Trung Quán dịch
 120. Kinh Hoa Nghiêm - Thích Trí Tịnh dịch
 121. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật - Thích Trí Quang dịch
 122. Kinh Kim Cang Bát nhã ba la mật đa - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 123. Kinh Kim Cang Giảng Giải - Hòa thượng Thích Thanh Từ
 124. Kinh Kim Quang Minh - Trí Quang dịch
 125. Kinh Lăng Già Tâm Ấn - Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch
 126. Kinh Lời Dạy Cuối Cùng [Kinh Di Giáo] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 127. Kinh Lời Vàng - HT Thích Trí Nghiêm dịch
 128. Kinh Nhật Tụng - Tạng Thư Phật Học ấn hành
 129. Kinh niệm Phật ba la mật - Thích Thiền Tâm dịch
 130. Kinh Phạm Võng - HT Thích Trí Tịnh dịch
 131. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ [1][2][3][4][5][6][7][8][9]- Thích Nữ Trí Hải
 132. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký [1][2] - Sa môn Thích Trí Minh dịch Việt
 133. Kinh Pháp Bảo Đàn - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 134. Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, tập [1] [2] [3] - Thích Phước Thái
 135. Kinh Pháp Hoa Giảng Luận, tập [1] [2] - HT Thích Thông Bửu
 136. Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 137. Kinh Tăng Chi Bộ - Thích Minh Châu dịch
 138. Kinh Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
 139. Kinh Thập Thiện Giảng Giải - Hòa thượng Thích Thanh Từ
 140. Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Thích Từ Thông
 141. Kinh Tiểu Bộ, tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] - Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch
 142. Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn - Nguyên Hồng dịch
 143. Kinh Trung Bộ - Thích Minh Châu dịch
 144. Kinh Trường Bộ - Thích Minh Châu dịch
 145. Kinh Tương Ưng Bộ - Thích Minh Châu dịch
 146. Kinh Tỳ kheo Na Tiên - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 147. Kinh Viên Giác Lược Thích - HT Thích Trung Quán dịch
 148. Kinh Vô Lượng Thọ - Tâm Tịnh dịch
 149. Kinh 42 Chương (145KB)  
 150. Kinh Bát Đại Nhân Giác (140KB) 
 151. Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Gỉai, HT. Thích Thanh Từ (179)
 152. Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Tâm Kinh) Lược Giải, HT. Thích Duy Lực (145KB)
 153. Kinh Chân Đế (138KB)
 154. Kinh Chuyển Pháp Luân (139KB)
 155. Kinh Duy Ma Cật Giảng Gỉai, HT. Thích Thanh Từ (241KB)
 156. Kinh Dược Sư Giảng Giải, Thích Hằng Quang (326KB)
 157. Kinh Di Giáo (143KB)
 158. Kinh Ðại Bảo Tích, HT. Thích Trí Tịnh
 159. Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt (142KB)
 160. Kinh Hiền Ngu, HT. Thích Trung Quán
 161. Kinh Hoa Nghiêm, HT. Thích Trí Tịnh
 162. Kinh Kalama (140KB)
 163. Kinh Kim Cang, HT. Thích Duy Lực (147KB)
 164. Kinh Kim Cang Giảng Gỉai, HT. Thích Thanh Từ (229KB)
 165. Kinh Kiến Chánh (144KB)
 166. Kinh Pháp Bảo Ðàn, HT. Thích Duy Lực
 167. Kinh Pháp Ấn, HT. Thích Nhất Hạnh (155KB)
 168. Kinh Quán Niệm Hơi Thở (147KB)
 169. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Tập 1 Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh (234KB)
  Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Tập 2 Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh (227KB)
  Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Tập 3 Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh (253KB)
 170. Kinh Mi Tiên Vấn Ðáp, Tỳ Kheo Giới Ðức
 171. Kinh Niệm Phật Ba La Mật, HT. Thích Thiền Tâm Việt dịch (174KB)
 172. Kinh Pháp Hoa Giảng Gỉai, HT. Thích Thanh Từ (456KB)
 173. Kinh Pháp Cú Chuyển thể thơ, Tâm Minh Ngô Tằng Giao (179KB)
 174. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, HT. Thích Trí Tịnh
 175. Kinh Pháp Hoa Đề Cương, Sa Môn Thanh Đàm – Thích Nhật Quang Dịch (180KB)
 176. Kinh Trường Bộ, HT. Thích Minh Châu
 177. Kinh Trung Bộ, HT. Thích Minh Châu
 178. Kinh Tương Ưng Bộ, HT. Thích Minh Châu
 179. Kinh Tiểu Bộ, HT. Thích Minh Châu
 180. Kinh Tăng Chi Bộ, HT. Thích Minh Châu
 181. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám (275KB)
 182. Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm, HT. Thích Thiện Hoa (252KB)
 183. Kinh Từ Bi (139KB)
 184. Kinh Tứ Niệm Xứ (142KB)
 185. Kinh Úc Già Trưởng Gìa (155KB)
 186. Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm - Quảng Minh dịch  
 187. Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn (161KB)
 188. Kinh Viên Gíac Giảng Gỉai, HT. Thích Thanh Từ (250KB)
 189. Kiến Tánh Thành Phật Giảng Giải, HT. Thích Thanh Từ (320KB)
 190. Khung Cảnh Lịch Sử Quanh Bộ Kinh Milinda Vấn Đạo, Trần Trúc Lâm (258KB)  
 191. Khí Công Tâm Pháp 1, Thích Phụng Sơn  
 192. Khí Công Tâm Pháp 2, Thích Phụng Sơn
 193. Khí Công Tâm Pháp 3, Thích Phụng Sơn 
 194. Kinh Nghiệm Thiền Quán, Joseph Goldstein - Nguyễn Duy Nhiên Việt dịch (sách) 
 195. Kinh nghiệm hành thiền, Nguyễn Duy Nhiên
 196. Lamrim Đại Luận Toát Yếu - Đức Đalai Lama thuyết giảng - Hồng Như chuyển Việt ngữ
 197. Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc - Nguyễn Nam Trân dịch
 198. Lược Sử Phật Giáo, Edward Conze - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải 
 199. Liên Hoa Sanh - Trần Tuấn Mẫn
 200. Lời Vàng Của Thầy Tôi - Patrul Rinpoche
 201. Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Minh Chánh dịch
 202. Luật học Tinh yếu - Thích Phước Sơn
 203. Luật Tứ Phần [1][2][3][4][5][6] - Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng
 204. Luật Trùng Trị Tỳ Ni - [Phần Đầu] [Tiểu Sử] - Tập 1, Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - Tập 2, Quyển [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - Thích Đổng Minh dịch
 205. Lục Tổ Đại Sư - Nguyễn Minh Tiến
 206. Làm Chủ Vận Mạng, PS. Thích Hải Đào - Thích Hải Quang Việt dịch    
 207. Lâm Tế Ngữ Lục, HT. Thích Thanh Từ (160KB)
 208. Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ, Minh Chánh Việt dịch 
 209. Lục Tự Đại Minh Chú, Đức Đạt Lai Lạt Ma - Hồng Như Việt dịch 
 210. Lược Sử Thời Gian, Stephen Hawking - CaoChi & Phạm Văn Thiều 
 211. Lời Kinh Xưa Buổi Sáng Này, Nguyễn Duy Nhiên
 212. Mông Sơn Thí Thục giảng yếu - Thích Phước Thái
 213. Mông Sơn Thí Thực Giảng Yếu - Thích Phước Hải (PDF) 
 214. Một trăm câu hỏi Phật pháp - Thích Phước Thái
 215. Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối - Dalai Lama giảng giải; Đoàn Phụng Mệnh dịch
 216. Một Trăm Lẻ Một Câu Chuyện Thiền, Trần Trúc Lâm (183KB)
 217. Một chánh niệm đưa đến giải thóat, Thunten Chodron - Nguyễn Duy Nhiên dịch
 218. Mục Tiêu Của Cuộc Sống, Chân Hiền Tâm (sách) 
 219. Mông Sơn Thí Thực Giảng Yếu, Thích Phước Thái (sách)
 220. Một Trăm Lẻ Một Truyện Thiền, Tâm Minh Ngô Tằng Giao (199KB) 
 221. Nghệ thuật xướng ngôn - Học Viện PGVN TP.HCM
 222. Nghi thức tụng giới Bồ tát - Thích Trí Tịnh dịch
 223. Nghi Thức Cầu An - Kinh Dược Sư - Thích Nhật Từ biên dịch
 224. Nghi Thức Cầu An - Kinh Phổ Môn - Thích Nhật Từ biên dịch
 225. Nghi Thức Cúng Ngọ - Thích Nhật Từ soạn
 226. Nghi Thức Công Phu Chiều - Thích Nhật Từ soạn
 227. Nghi Thức Công Phu Khuya - Thích Nhật Từ soạn
 228. Nghi Thức Lễ Thành Hôn - Thích Nhật Từ soạn
 229. Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày - Sa Môn Thích Thiện Thành
 230. Nghi Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia - Thích Đổng Minh soạn
 231. Người Chết Đi Về Đâu - Nguyên Châu dịch
 232. Nhập Hạnh Bồ Tát - Tịnh Thiên Tôn Giả; Nguyên Hiển dịch
 233. Nhật liên tông Nhật Bản - Thích Như Điển dịch
 234. Nhất Mộng Mạn Ngôn - Kiến Nguyệt Lão Nhơn tự thuật; Thích Pháp Chánh dịch
 235. Những nét văn hóa đạo Phật - Thích Phụng Sơn
 236. Những Truyện Tích Triết Lý - Đoàn Trung Còn
 237. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Pháp sư Đạo Chứng giảng; Thích Minh Quang dịch
 238. Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
 239. Niết bàn - Tâm Minh
 240. Nam Tuyền Ngữ Lục, HT. Thích Duy Lực Việt dịch (150KB)
 241. Nguyên Thuỷ Phật Gíao Tư Tưởng Luận, Kimura Taiken - HT. Thích Quảng Độ
 242. Niệm Phật Thập Yếu, HT. Thích Thiền Tâm (405KB)
 243. Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc, Đức Đạt Lai Lạt Ma - Thích Tâm Quang (344)
 244. Nhẹ Gánh Lo Âu, Sri Dhammananda -Việt dịch Phạm Kim Khánh (152KB)   
 245. Nghệ Thuật Sống Thiền Vipassana, SN. Goenka  
 246. Nghệ Thuật Sống: Thiền Vipassana, S.N. Goenka 
 247. Nghệ thuật so sánh, Michael Wenger - Nguyễn Duy Nhiên dịch 
 248. Nơi Ấy Cũng Là Đây, Jon Kabat-Zinn-Nguyễn Duy Nhiên  
 249. Niết Bàn – Tâm Minh Ngô tằng Giao chuyển ngữ (sách)  
 250. Những Tâm Tình Cô Đơn, Nguyên Minh  
 251. Nhẫn Nhục Khi Gặp Bất Công, Patrul Rinpoche 
 252. Nắng Mới Bên Thềm Xuân, Nguyên Minh 
 253. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 254. Óc Đảo Tự Thân, Ayya Khema- Diệu Liên Lý Thu Linh
 255. Phạm võng Bồ tát giới - Thích Trí Quang dịch
 256. Phạm võng Bồ tát giới bổn - Thích Trí Quang dịch
 257. Phát Bồ Đề Tâm Luận - Quảng Minh dịch
 258. Phát tâm Bồ Đề - Hồng Như dịch
 259. Phát tâm Bồ Đề - Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha - Tiểu Nhỏ
 260. Phật Giáo Căn Bản - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 261. Phật Giáo Dân Gian Của Pháp Môn Tịnh Độ - Pháp sư Tịnh Không; Minh Chánh dịch
 262. Phật Giáo Và Cuộc Sống - HT Ấn Thuận - Thích Hạnh Bình Việt dịch
 263. Pháp Kệ Hô Chung - Thích Nhật Từ biên soạn
 264. Phật lý căn bản - Thích Đức Thắng
 265. Phật pháp căn bản - Thích Đức Thắng
 266. Phật Pháp Căn Bản - Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8] - Thiện Phúc
 267. Phật Pháp Căn Bản của người Phật tử - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 268. Phương Pháp Thiền Định Căn bản cho Thiền Sinh Nhập Môn, Tâm Bảo Đàn Việt dịch
 269. Phóng Sinh, Nguyên Minh  
 270. Phương Pháp Hàng Ma, Đại Sư Ấn Thuận – Thích Pháp Chánh Việt dịch
 271. Pháp Tu Tây Tạng Dành Cho Phật Tử Nhập Môn, Đức Đạt Lai Lạt Ma - Hồng Như  
 272. Phát Tâm Bồ Đề, Đại sư Ribur Rinpoche - Hồng Như Việt dịch
 273. Quy sơn Cảnh sách - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú
 274. Qui Sơn Cảnh Sách, HT. Thích Thanh Từ (191KB)  
 275. Quy Y Nền Tảng của Mọi Con Đường, Patrul Rinpoche 
 276. Quy Y Tam Bảo và Năm Giới, Thích nữ Giới Hương
 277. Sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
 278. Sắc tu Bách Trượng thanh quy, tập [Gioi thieu] [Loi noi dau] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [Phu luc] - Thích Phước Sơn và Lý Việt Dũng Việt Dịch
 279. Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư - Thích Hành Trụ dịch
 280. Sử liệu về đảo Lanka - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
 281. Sử liệu về Xá Lợi Răng Phật - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
 282. Sức mạnh lòng từ - Thích Nguyên Tạng dịch
 283. Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, Trúc Thiên dịch (194KB)
 284. Sống Thiền, BS. Thyn Thyn - Việt dịch Từ Thám (195KB) 
 285. Sự Lợi Ích Của Pháp Môn Dược Sư, Hoằng Nhất Đại sư – Thích Pháp Chánh Việt dịch 
 286. Sinh Ra Làm Người quý Báu, Lạt Ma Gursam 
 287. Sống Với Tâm Từ, Sharon Salzberg - Nguyễn Duy Nhiên Việt dịch (sách
 288. Sống Thiền, Nguyên Minh (sách) 
 289. Suối Nguồn Yêu Thương, Tâm Chơn (sách)
 290. Sống Đẹp Giữa Dòng Đời, Nguyên Minh (sách) 
 291. Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh - HT Thích Tịnh Nghiêm dịch
 292. Tam Bảo văn chương - Đoàn Trung Còn
 293. Tăng nhất A Hàm, tập [1] [2] [3]
 294. Tây phương yếu quyết - Thích Thanh Hùng dịch
 295. Thành duy thức luận - Huyền Trang; Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
 296. Thánh Nhân Ký Sự [1][2][3] - Nhiều Tác Giả
 297. Thắng Man giảng luận - Thích Tuệ Sỹ
 298. Thập Nhị Môn Luận - Bồ Tát Long Thọ; Thích Nhất Chân dịch
 299. Thế Giới Cực Lạc - Phân Tích Ứng Dụng Kinh A Di Đà - Thích Nhật Từ
 300. Thiền là gì - Thích Thông Huệ
 301. Thiền Trúc Lâm - Đinh Quang Mỹ
 302. Thiền Uyển Tập Anh - Lê Mạnh Thát
 303. Thiền Sư Việt Nam - Thích Thanh Từ
 304. Thiền và Pháp môn Vô niệm - Thích Nhuận Châu dịch
 305. Thiếu Thất Lục Môn - Nguyễn Minh Tiến dịch
 306. The Zen Teaching of Master Thích Duy Lực - Nguyen Giác (PDF)        
 307. Tiểu sử chư vị Cao Tăng - Tàn Mộng Tử
 308. Tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
 309. Tín tâm minh - Tăng Xán
 310. Tinh hoa triết học Phật giáo - Nguyên tác: Junjiro Takakusu, Thích Tuệ Sỹ dịch
 311. Trung A Hàm, tập [1] [2] [3] - Tuệ Sỹ dịch
 312. Trung Quán Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 313. Truyện Lục tổ Huệ Năng - Thích Pháp Chánh dịch
 314. Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
 315. Truyện Phật Thích Ca - Đoàn Trung Còn
 316. Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm - Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm
 317. Truyền Thuyết Vua Asoka - Nguyệt Thiên dịch
 318. Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch
 319. Từ Bi Tam Muội Thủy Sám - Ngộ Đạt Quốc Sư
 320. Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, tập [1] [2] - Lê Mạnh Thát chủ biên
 321. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Anh-Việt - Minh Thông
 322. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Việt-Anh - Minh Thông
 323. Tự Điển Phật Học Đạo Uyển (2.34 MB)
 324. Tứ diệu đế - Đạt Lai Lạt Ma, Làng Đậu dịch
 325. Tâm Linh Và Khoa Học Trong Phật Pháp, HT. Thích Duy Lực (184KB)
 326. Tặng Một Vầng Trăng, Tập Truyện Thơ, Tâm Minh Ngô tằng Giao (203KB)
 327. Trung Luận, TT. Thích Viên Lý (170KB)
 328. Tôn Giáo Và Dân Tộc, Tuệ Minh Đạo (534KB)
 329. Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải Giảng Gỉai, Đại Sư Tăng Xán- HT. Thích Duy Lực Tích 
 330. Truyện Pháp Cú, Thiền Viện Viên Chiếu (693KB)
 331. Tham Thiền Cảnh Ngữ, Thiền Sư Bác Sơn -Việt dịch: HT. Thích Duy Lực (178KB)
 332. Trở Về Cội Nguồn, Tuệ Minh Đạo Nguyễn Đức Can (599KB)
 333. Truyện Cổ Phật Giáo Truyện Thơ Tập 1, Tâm Minh (204KB)
 334. Truyện Cổ Phật Giáo Truyện Thơ Tập 2, Tâm Minh (203KB)
 335. Truyện Cổ Phật Giáo Truyện Thơ Tập 3, Tâm Minh (199KB)
 336. Truyện Thơ Tiền Thân Đức Phật Tập 1, Tâm Minh (205KB)
 337. Từ Nguồn Diệu Pháp, NS. Thích Nữ Trí Hải (194KB)  
 338. Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng, HT. Thích Nhất Hạnh  
 339. Tranh Chăn Trâu Thiền Tông, Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
 340. Tranh Chăn Trâu Đại Thừa, Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 341. Thắp Ngọn Đuốc Hồng, Nguyên Minh  
 342. Tìm lại chỗ ngồi của mình, Dinty W. Moore - Nguyễn Duy Nhiên dịch  
 343. Tôi nghe như vầy ... , Bhikkhu Bodhi - Nguyễn Duy Nhiên dịch 
 344. Tu tập như thế nào cho có kết quả, Nguyễn Duy Nhiên dịch
 345. Tìm Hiểu Sáu Phái Triết Học Ấn Độ, HT. Thích Mãn Giác
 346. Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập, Pháp Nhiên – Thích Tịnh Nghiêm Việt dịch
 347. Ứng dụng các Nguyên Lý Phật giáo vào Nghiên Cứu và Phát Triển trong Khoa Học, Làng Đậu 
 348. Về Giáo Dục Phật Giáo Việt Nam, Phạm Lan Hương 
 349. Vì Sao Tôi Khổ, Nguyên Minh 
 350. Việc Khó Khăn của Một Giáo sư, Jan Willis - Nguyễn Duy Nhiên Việt dịch  
 351. Vô Ngã, Vô Ưu, Ayya Khema-Diệu Liên Lý Thu Linh  
 352. Vấn Đề Đến Từ Đâu, Karmapa 17 - Nguyễn Thanh Hà Việt dịch  
 353. Vô Niệm Viên Thông Yếu Quyết Giản Lược, Viễn Lưu  
 354. Vòng Luân Hồi, Thích nữ Giới hương (sách)   
 355. Vào Thiền, Nguyên Minh  
 356. Vạn Thiện Đồng Qui Tập - Thiền Sư Diên Thọ
 357. Văn minh nhà Phật - Đoàn Trung Còn
 358. Về mái chùa xưa - Nguyên Minh
 359. Vài Chú Gỉai Về Thiền Đốn Ngộ, Nguyên Giác Phan Tấn Hải (273KB)
 360. Yết ma yếu chỉ - Thích Trí Thủ
 361. Xưng Tán Duyên Khởi, Lạt Ma Tông Khách Ba – Pháp Đăng Marie Võ Việt dịch
 362. Xá Lợi Của Đức Phật - Thích Nữ Giới Hương 
 363. Sự Quyến Rũ Của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới Thích nữ Tịnh Quang
 364. Luận văn bát nhả tâm kinh - Trần Đình Hoành
 365. Phat hoc co ban-PDF.pdf
MẬT TÔNG 

1- Thiền -Tự do đầu tiên và cuối cùng (Meditation - The First and Last Freedom) http://www.mediafire.com/?im6n4b1z1e9
3- Từ thuốc tới Thiền http://www.mediafire.com/?9zwzto11vtn
4- Sách về cái Không http://www.mediafire.com/?tuudoamz5jm
5- Kinh nghiệm Mật Tông http://www.mediafire.com/?maz5njjxpqm
9- Tôi là lối cổng http://www.mediafire.com/?o08038cshpt
10- Nhận biết - Chìa khóa sống trong cân bằng (Awareness -The key to Living in Balance) http://www.mediafire.com/?dspodmj7eyr
11- Tình yêu, tự do, một mình (Love, freedom, alone) http://www.mediafire.com/?jywpdbian7b
12- Từ bi - Việc nở hoa tối thượng của tình yêu http://www.mediafire.com/?gbpe2zvm0fn
13- Tủ thuốc cho linh hồn http://www.mediafire.com/?gurtdphty5e
14- Thân thiết - Tin cậy bản thân mình và người khác http://www.mediafire.com/?d92xs1mmlrg
15- Nhạc cổ trong rặng thông, http://www.mediafire.com/?zxfjxzpck14
16- Vui vẻ - Hạnh phúc tới từ bên trong, http://www.mediafire.com/?yfjjvw12plu
17- Trưởng thành - trách nhiệm là chính mình, http://www.mediafire.com/?jdjz0iohtym
18- Sáng tạo - Khơi nguồn sức mạnh bên trong, http://www.mediafire.com/?u05yeammmzm
19- Con đường tôi - Con đường của Mây trắng, http://www.mediafire.com/?xmdrgymx2rh
21- Cách thức khai quang một hình tượng Phật Bồ Tát http://www.mediafire.com/?9bnycztzh3g
23- Mật Tông Vấn đáp http://www.box.net/shared/hdjue3bm5r
24- Luật phần luận http://www.mediafire.com/?7mnvuobmoap
25- Vũ trụ trong một nguyên tửhttp://www.hoangphap.info/adminhp/KinhPDF/611200920355.pdf

HUYỀN BÍ HỌC 

1- Tích hợp đa văn hóa Đông Tây
http://www.4shared.com/document/I9tsFyK
2- "Sứ Mệnh Đức Di Lặc" - 9 Tập
http://www.4shared.com/document/PK31nfUp/TAP_1.html
http://www.4shared.com/document/mXd_wBWX/TAP_2.html
http://www.4shared.com/document/ffnhYyYi/TAP_3.html
http://www.4shared.com/document/lqIY2o9P/TAP_4.html
http://www.4shared.com/document/9JlORd62/TAP_5.html
http://www.4shared.com/document/y_zdcZGS/TAP_6.html
http://www.4shared.com/document/QOOGBb4s/TAP_7.html
http://www.4shared.com/document/AXYHDwyJ/TAP_8.html
http://www.4shared.com/document/3zUJrRyW/TAP_9.html
3- Hành Trình Về Phương Đông: http://www.mediafire.com/file/gfivvryomz4/
4- Giải mã truyện Tây Du: Download
5- Kinh Dược Sư: Kinh Dược Sư (E-book)
6- Thiên Địa Bát Dương: Thiên Địa Bát Dương (E-book)
7- Tư tưởng đạo gia: E-book
8- Dưới chân thầy: Dưới chân Thầy (Krishnamurti - Dịch giả: Bạch Liên)
9- Đất Nam Kỳ: Đất Nam Kỳ: Tiền đề văn hóa mở Đạo Cao Đài
10- Tam Giáo Đồng Nguyên: Download e-book 
11- 1001 bí ẩn thế giới: http://www.mediafire.com/?0jz5m5it2mo 
12- Đông Phương Huyền Bí, Paul Brunton - Nguyễn Hữu Kiệt dịch (sách)
13- Tây Tạng Huyền Bí, lạt ma Lobsang Rampa - Nguyễn Hữu Kiệt Việt dịch (sách)
14- Xứ Phật huyền Bí, Yogananda - Nguyễn Hữu Kiệt Việt dịch (sách)
15- Xứ Phật huyền Bí, Yogananda - Nguyễn Hữu Kiệt Việt dịch (sách) (HTML)
16- Chơn nhơn và hạ thể

600 SÁCH PHẬT HỌC TẠI ĐÂY

SƯU TẦM

Không có nhận xét nào: