Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

PHẨM PHÁ THAI.

"Mở rộng từ bi đối với mọi chúng sinh, dù đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời,... Nguyện đem Phật Pháp đến với họ bằng lòng từ bi, nguyện bố thí pháp cho họ bằng lòng từ bi, nguyện hướng dẫn họ, làm cho họ sung mãn thực hành Phật Pháp bằng lòng từ bi. Đó là cách giúp duy nhất.
(Pháp Không Chân Như) 
*** 
Huyền Trân‎:
Con chào thầy và tất cả mọi người. Hôm nay Phật tử xin được nhờ thầy chỉ dạy cũng như xin mọi người cho mình lời khuyên. Khi nghe câu chuyện này, mình biết mọi người sẽ không tha thứ cho hành động của mình.
Năm nay, mình 26 tuổi. Cách đây 1 năm, mình có gây ra nghiệp chướng: nhẫn tâm phá bỏ đứa con của mình khi bé vừa mới bắt đầu hình thành. Mình không biện minh cho lỗi lầm ấy. Một năm qua, cuộc sống của mình gặp nhiều khó khăn. Mình biết cuộc sống như vậy là do đang nhận hậu quả mà mình đã gây ra. Một năm qua, nghĩ đến hành động này, mình hối hận rất nhiều. Nhưng mình cũng không biết làm cách nào để cho con của mình được siêu thoát. Thời gian gần đây có một người bạn đã nói cho mình biết là mình nên niệm Phật. Và mình đã làm theo. Mình mới niệm được nửa tháng nay. Mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối. 
Con xin thầy cũng như mọi người chỉ giúp con về niệm Phật, để con được chuộc lại lỗi lầm mà con đã gây ra. Con cảm ơn thầy và mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật.

Pháp Không Chân Như:
Huyền Trân! Tôi tán thán cô vì biết ăn năn sám hối lỗi lầm của mình. Con người thì ai cũng có lỗi lầm trong cuộc sống, hoặc là ý lỗi lầm, hoặc là hành vi lỗi lầm, hoặc là lời nói lỗi lầm. Những lỗi lầm đó đều do nhân duyên tạo thành. Nhân ở đây chính là nghiệp ác - là các thứ bất thiện mà mình đã thực hành nó, làm cho nó thành tựu từ vô thỉ đến nay. Duyên là sự gặp gỡ và sự kết hợp được của các nhân. Nên nói lỗi lầm do nhân duyên tạo thành.
Vậy thì, cốt lỗi trong kiếp con người là mình phải nhật biết được đây là pháp ác, tác ý không nên thực hành pháp ác và không thực hành pháp ác. Thân người khó được. Nếu không làm như vậy, sau khi thọ mạng lâm chung, mình rất dễ thọ thân súc sanh, ngạ quỹ hoặc đọa xứ địa ngục, nên khó phục hồi thân người.
Trước đây, cô không nhận biết đây là pháp ác, hoặc không tác ý đây là pháp ác không nên làm, hoặc tác ý đây là pháp ác không nên làm nhưng vẫn thực hành pháp ác đó. Điều đó có nghĩa rằng tâm thiện của cô không đủ để cản ngăn các pháp ác. Nên tôi sẽ chỉ bày cho cô làm sao có thể cản ngăn được các pháp ác. Trước khi chỉ bày cho cô làm sao để cản ngăn các pháp ác, tôi muốn nói cô biết rằng:
Nếu như cô lo lắng con của cô không siêu thoát, với nghĩa rằng không thọ thân nơi khác thì cô không cần phải lo lắng. Nghiệp của con của cô sẽ đưa con cô thọ thân nơi khác. Đó là điều phải xảy ra. Chết chỉ là bắt đầu của sự sống khác mà thôi.
Nếu như cô lo lắng con của cô không siêu thoát, với nghĩa rằng, thoát khỏi địa ngục, thoát khỏi ngạ quỷ, thoát khỏi thọ thân súc sanh, thoát khỏi thọ thân con người, thoát khỏi thọ thân trời, nhẫn đến thành Phật, thì chỉ có một cách duy nhất, không có cách thứ hai.
Cách duy nhất đó là gì? Đó chính là giúp cho con của cô phát khởi niềm tin vào Phật Pháp, giúp con của cô biết Phật Pháp, giúp con của cô thực hành Phật Pháp thì mới có thể siêu thoát theo nghĩa thứ hai.
Làm thế nào để giúp con của cô đây? Huyền Trân! Cũng chỉ có một cách duy nhất, không có cách thứ hai! Đó là cô phải mở rộng từ bi đối với mọi chúng sinh, dù đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời,... Nguyện đem Phật Pháp đến với họ bằng lòng từ bi, nguyện bố thí pháp cho họ bằng lòng từ bi, nguyện hướng dẫn họ, làm cho họ sung mãn thực hành Phật Pháp bằng lòng từ bi. Đó là cách giúp duy nhất. Vì sao vậy? Vì cô không thể biết con của cô là ai trong số họ. Con muỗi đang hút máu của cô cũng có thể là con của cô vậy. Cô đập chết nó chẳng khác nào cô làm cho con của cô chết thêm một lần nữa. Và rằng trong số họ, cũng sẽ có cha mẹ, ông bà, thân bằng quyến thuộc của mình trong từng kiếp trong vô lượng kiếp trước. Vậy nên, đem lòng từ bi đến với mọi chúng sinh, đem Phật Pháp đến với mọi chúng sinh, giúp họ hiểu biết và thực hành để giải thoát khổ đau là cách giúp duy nhất, không có cách thứ hai.
Huyền Trân! Làm thế nào để ngăn được các pháp ác?
Tìm hiểu các pháp ác,
Tìm hiểu các pháp thiện,
Chuyên cần học lời Phật,
Biết rõ đây pháp ác,
Biết rõ đây pháp thiện.
Tâm phải luôn nhắc nhở
Không làm mọi điều ác.
Phải làm cho sung mãn,
Thực hành từng hạnh lành.
Luôn giữ ý thánh thiện,
Luôn giữ thân thánh thiện,
Luôn giữ lời thánh thiện,
Tâm này được thánh thiện.
Để làm cho ngăn cản
Các pháp ác khởi sinh;
Để làm cho sung mãn
Các pháp lành thành tựu,
Phải luôn trong ý niệm
Nhắc nhở không làm ác,
Phải luôn trong ý niệm,
Chuyên làm các việc lành.
Để làm cho ngăn cản
Các pháp ác khởi sinh;
Để làm cho sung mãn
Các pháp lành thành tựu,
Hãy luôn gần bạn lành,
Tránh thân mọi người ác.
Để làm cho ngăn cản
Các pháp ác khởi sinh;
Để làm cho sung mãn
Các pháp lành thành tựu,
Phải cầu sư học đạo
Pháp chân thật Như Lai.
Để làm cho ngăn cản
Các pháp ác khởi sinh;
Để làm cho sung mãn
Các pháp lành thành tựu,
Trì giới phải nghiêm trang,
Kết cùng Tứ niệm xứ,
Sẽ làm tăng khả năng
Tâm thiện kiểm soát ác,
Sẽ làm tăng khả năng
Tâm thiện kiểm soát ý.
Vì ý được kiểm soát
Nên thân được kiểm soát,
Và lời được kiểm soát,
Dẫn đến thành tựu này:
Là một bậc thánh nhân.

Huyền Trân:
Con cảm ơn thầy đã chỉ dạy về nghiệp ác. Thầy có thể chỉ thêm cho con biết về phương pháp niệm Phật? Nam Mô A Di Đà Phật.

Pháp Không Chân Như:
Những gì nên niệm thì tôi đã chỉ bày cho cô ở trên rồi. Như vậy là đủ cho cô hiện nay. Cô nên làm như trên tôi đã chỉ bày. Chẳng nên tìm cầu gì thêm.
Tôi sẽ hướng dẫn cô thực hành Tứ niệm xứ để cô thực hành sự chỉ bày của tôi ở trên được thành tựu.

Huyền Trân:
Dạ, con đã hiểu rồi.

Kết tập: Hoàng Lạc (Chân Như Quảng Tuệ)

Không có nhận xét nào: