Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

NIỆM PHẬT

Thi Hue Chu: 
Chào Thầy!
Xin Thầy cho con hỏi. Con năm nay 23 tuổi. Con chỉ là người bình thường. Trước đây, con chưa theo học đạo giáo nào. Nay học Phật, con hiểu được những tội lỗi con gây ra. Giờ con muốn niệm Phật, làm nhiều việc thiện. Con phải niệm Phật như thế nào cho đúng? Mỗi tháng, con nên ăn chay mấy ngày? Kính .mong Thầy chỉ bảo.


Phật Pháp Thường Trụ: 
Chào Thi Hue Chu (THC).
Căn lành của THC đang tăng trưởng. Đó là niềm hạnh phúc và phước đức lớn lao của THC. Trong thời này, ở độ tuổi của THC không có nhiều người có duyên với Phật Pháp như vậy. Vì phước báu đó, THC hãy cố gắng nghe giảng Pháp, hành trì Phật Pháp để sớm được hưởng cảnh giới an vui vĩnh hằng, thoát khỏi khốn khổ của sinh, lão, bệnh, tử, có được trí huệ vô thượng, công đức trang nghiêm. 
1. THC hãy thường xuyên niệm câu "Nam mô A Di Đà Phật". Pháp môn niệm Phật này do Đức Phật Thích Ca chỉ dạy, là pháp môn vô cùng màu nhiệm, không thể dùng ngôn ngữ để bàn luận cho đủ. 
Giai đoạn đầu, THC đọc ra tiếng "Nam Mô A Di Đà Phật" theo mỗi hơi thở. Cứ mỗi hơi thở ra thì đọc một câu. Và đọc liên tục như vậy. Nơi nào có thể đọc được thì tận dụng thời gian mà đọc. Trước khi ngủ cũng đọc. 
Giai đoạn hai, THC chuyển dần việc đọc thành tiếng thành đọc thầm trong đầu. Cứ như vậy mà tập. Khi đọc thầm thì các từ trong câu cũng phải rõ ràng. Cũng đọc thầm theo hơi thở. Khi đọc thầm được rồi, liên tục rồi thì tận dụng thời gian mà đọc cho được nhiều. Vì đọc thầm không còn ảnh hưởng xung quanh. 
Giai đoạn ba, THC tập đọc thầm làm sao cho nó không liên quan đến nhịp hơi thở nữa. Nghĩa là tâm trí của THC không có ý niệm liên hệ giữa hơi thở và từng câu niệm Phật. Khi đó, THC chỉ tập trung vào từng câu niệm Phật, chỉ tập trung theo âm điệu đọc thầm trong đầu, không nghĩ bất cứ dòng ý nghĩ nào khác. Không cầu mong gì, không ước muốn gì khi niệm. Niệm bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, tận dụng tối đa thời gian, không nên lãng phí. 
Giai đoạn 4, HTC thành thục niệm Phật. Nghĩa là, ngay cả khi đang làm việc khác cũng niệm được. Như vậy đây là giai đoạn mà HTC đã tận dụng tối đa thời gian của mình để niệm Phật. 
2. THC luôn luôn tin tưởng chư Phật là những vị siêu việt, thấy biết mọi thứ trong Vũ Trụ, công đức trang nghiêm, thể tánh vĩnh hằng không bị hủy hoại, lời dạy của chư Phật là chân lý tối thượng, là đúng đắn, chuẩn xác. Và luôn nhớ rằng, thân thể của THC luôn nằm trong thể tánh của vô lượng chư Phật mười phương. Nhất cử nhất động của THC, chư Phật mười phương đều biết. 
3. Bỏ ý xấu, hành vi xấu. Nghĩ ý tốt, hành vi tốt. Nghĩ, nói, hành vi chân thật, tránh giả dối. 
4. Giúp được ai thì nên giúp. Ví như giúp tinh thần, vật chất, chia sẻ Phật Pháp, huân tập lan truyền đạo đức tốt cho xung quanh, nói lời hay ý tốt,.. Giúp được chúng sinh nào thì nên giúp. Ví như thấy con kiến nó không bơi ra khỏi ly sữa thì nên vớt nó và cho nó ở vị trí an toàn. Hạn chế sát sanh. 
5. Ăn chay. THC có thể ăn chay mỗi tháng 2 ngày là ngày đầu tháng và ngày rằm. Ăn chay càng nhiều thì càng tốt. 
6. Tránh tà dâm, không trộm cắp, không rượu bia. 
7. Nếu có thời gian thì đến các chùa nghe quý thầy giảng Pháp. Nếu không có thời gian thì thỉnh đĩa về nghe hoặc mở các trang web, youtube để nghe. 
Trước tiên là vậy. 
Khi nào tốt cả rồi thì nói cho tôi biết để hướng dẫn tiếp. 
A Di Đà Phật. 

Thi Hue Chu: 
Con cảm ơn Thầy. Con vui lắm khi được Thầy chỉ bảo như vậy. Con sẽ cố gắng niệm Phật như Thầy dạy và sẽ làm nhiều việc tốt hơn. Nam mô A Di Đà Phật. 

Không có nhận xét nào: