Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

DÍNH MẮC CÁI TÔI.

Nói về tri kiến, giữa sự thật và những điều đã biết của một người tinh tấn hiểu biết chỉ cách nhau một niệm, mỏng manh như sợi tơ. Vị ấy quán hoài, thiền hoài, tu hoài có thể đến vô lượng kiếp cũng không chạm được sự thật. Nếu được bậc đại trí chỉ điểm, như ánh sáng xuyên vào bóng tối, vị ấy liền rõ thực hư và nghĩ rằng: chỉ đơn giản vậy thôi.

Nói về học, có bốn hạng người. Khinh khi nên không thèm học. Lười biếng nên không học. Có tâm ham hiểu biết nhưng vì tự ngã mà học lóm, chẳng bái sư. Có tâm bái sư cầu trí. Hai hạng người đầu thì chắc chắn sẽ là kẻ ngu si. Hạng người thứ ba tuy có học, tuy có trí nhưng không bền vững vì dính mắc cái tôi, đời này không xứng bậc chân nhân, đời sau nếu không rơi vào ba đường ác thì cũng chỉ là người hèn hạ. Hạng người thứ tư là hạng người tối thắng trong bốn hạng người này.Pháp Không Chân Như

Không có nhận xét nào: