Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

TU TẬP

LUÔN GIỮ Ý THÁNH THIỆN,
LUÔN GIỮ THÂN THÁNH THIỆN,
LUÔN GIỮ LỜI THÁNH THIỆN,
TÂM NÀY SẼ THÁNH THIỆN.

Không có nhận xét nào: