Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

PHÁ VỠ CẤU TRÚC NỘI TẠI

"Một cử chỉ nhỏ của các bạn cũng làm cho mọi điểm trong vũ trụ bị biến động. Nếu các bạn gây ra các biến động càng mạnh thì nó sẽ làm cho nội tại của vũ trụ biến động càng mạnh. Ảnh hưởng mạnh nhất chính là khu vực của các bạn, môi trường sống của các bạn, cơ thể của các bạn, sinh vật xung quanh các bạn, mọi người xung quanh các bạn, hành tinh của các bạn. Đặc biệt là các hành động liên quan đến sự phá vỡ cấu trúc nội tại của vật chất ở thang vi mô có ảnh hưởng rất lớn, vì hành động đó là những tương tác phân tranh mạnh. Nó sẽ làm biến đổi các cấu trúc nội tại của vật chất làm cho vật chất trở nên không còn bình thường, thay đổi tính chất. Nó sẽ làm hủy hoại môi trường sống, hủy hoại cơ thể, tạo ra nhiều căn bệnh hiểm nghèo do cấu trúc vật chất không còn bình thường, đã thay đổi tính chất. Nó sẽ làm hủy hoại mọi sinh vật, hủy hoại hành tinh của các bạn, hủy hoại các hành tinh khác, hủy hoại các hệ thiên thể khác. Ngoài ra, việc khai thác tài nguyên trong lòng đất sẽ làm cho nước biển di chuyển bất thường; làm cho nhiệt độ mặt đất tăng cao; làm cho mặt đất sụp đổ; làm cho dòng lưu chất có nhiệt độ cao trong lòng đất thoát ra và tràn khắp nơi trên mặt đất; làm cho sự sống trên Trái Đất bị hủy diệt." 
Pháp Không Chân Như

Không có nhận xét nào: