Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

1- Tam quy là gì?

Đó là lòng tự nguyện của Phật tử thuận đi theo nương nhờ Tam bảo. Tam Bảo có nghĩa là ba cái rất quý của nhà Phật. Đó là Phật bảo, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cộng Pháp bảo là lời chỉ dạy của Đức Phật hồi còn tại thế được viết thành Kinh, và Tăng bảo là đội ngũ Tăng Ni là những người tu hành tại cửa Phật. Vì ba cái này rất quý nên mới gọi là Tam Bảo, tức là ba Bảo bối của Nhà Phật. Thuận theo ba cái này thì gọi là Quy y Tam bảo, gọi tắt là Tam quy.

Người Phật tử muốn Quy y Tam bảo thì phải được người đại diện nhà Phật làm lễ Quy y tại chùa hoặc tại nơi có thờ Phật. Tại buổi lễ người muốn Quy y phải hứa trước Đức Phật thực hiện Ngũ giới, là 5 điều Đức Phật yêu cầu phải giữ gìn không được vi phạm. Nhà sư chủ trì lễ sẽ đọc từng điều để người phật tử Quy y hứa trước Đức Phật. Tuy nhiên, Đức Phật không bắt phật tử phải hứa tất cả 5 điều. Hứa được điều nào thì hứa, điều nào thấy chưa hứa được thì im lặng không hứa. Không hứa mà sau này vẫn làm theo thì là tốt. Nhưng đã hứa thì phải làm, không được thất hứa. Xong lễ thì người này được coi là đã bước đi bước đầu tiên vào con đường tu Phật. Như vậy ta thấy Quy y là việc làm hoàn toàn tự nguyện của mỗi người, không ai bắt buộc cả. Cái hay của Quy y là ở chỗ này.

2- Ngũ giới là gì?

Ngũ giới là năm điều Đức Phật răn dạy hàng phật tử không làm. Đó là hàng rào ngăn cấm những việc xấu của thân, khẩu, ý mà các phật tử cần tránh. Đây là 5 điều khuyến khích, Đức Phật chỉ nói tránh xa, chứ không phải là cấm kỵ, vì Đức Phật không thể cấm con người ta làm việc gì xấu, chỉ có thể khuyến khích họ đừng làm mà thôi. Qua đây ta thấy Đức Phật không đặt mình vào vai người trên ra lệnh, là cái rất tế nhị của Đức Phật.

3- Mục đích của ngũ giới

Một người phật tử khi đã Quy y Tam bảo tức là đã bước được bậc thang đầu tiên vào con đường tu Phật, còn rất chập chững. Nếu không khéo sẽ bước lệch những bước tiếp theo mà không thể tới đích để giác ngộ. Vì vậy, Đức Phật mới đặt ra 5 giới, nhằm giúp cho người Phật tử đi đúng hướng mà hưởng được quả báo tốt đẹp. Nếu không giữ giới có nghĩa là dừng lại tại đó, không thể tiến bước tới nữa. Năm giới này không những để tiến bước trên đường giải thoát, mà còn đem lại trật tự, an vui, hạnh phúc cho gia đình và xã hội ngay ở cõi Trần. 

4- Hiểu đúng về Ngũ giới như thế nào?

Qua hơn 2500 năm, lời giảng đạo của Đức Phật được ghi thành Kinh đã được in tái bản và biên soạn lại hàng ngàn lần. Cứ mỗi lần biên tập tái bản, người viết lại lồng ghép thêm tâm ý của mình vào, nên lời Kinh trở nên không còn chuẩn xác đúng. Rồi qua các bản dịch ra tiếng các nước cũng sai lệch đi. Rồi qua nhiều cuộc chiến tranh tôn giáo, kinh cổ bị đốt và thất thoát nhiều, nay không ai có thể tìm được bộ Kinh cổ xưa để mà đối chiếu. Vì vậy người biên tập viết sao là biết vậy. Hậu quả là lời Kinh hiện có nhiều chỗ không còn chính xác là lời Phật dạy. Hiểu đúng lời Phật trong Kinh hiện nay là một vấn đề lớn.

Riêng về Ngũ giới, tác giả đã đọc nhiều quyển kinh với các bản in khác nhau, thấy lời Kinh không hoàn toàn giống nhau, chứng tỏ khâu biên tập về sau có làm sai lệch. Còn những bài giảng của các tác giả khác nhau thì thêm bớt rất nhiều theo ý hiểu của mình. Sau khi được Đức Phật chỉ giáo, tác giả xin nêu ra đây nội dung Ngũ giới đúng với ý giảng của Đức Phật như dưới đây để bạn đọc tham khảo.

Ngũ giới đó là:

1. Tránh xa sát sinh (Pànàtipàtà veramanì), hiểu là “Không sát sinh” cũng được.
2. Tránh xa trộm cắp (Adinnàdàna veramanì), hiểu là “Không trộm cắp” cũng được.
3. Tránh xa tà dâm (Kàmesu micchàcàrà veramanì), hiểu là “Không tà dâm” cũng được.
4. Tránh xa nói dối (Musà vàdà veramanì), hiểu là “Không nói dối” cũng được.
5. Tránh xa uống rượu và dùng các chất say (Suràmeraya majjappamàdatthàna veramanì), hiểu là “Không uống rượu” cũng được.

Hiện nay có nhiểu tài liệu và cả một số ấn phẩm Kinh Phật đã viết không chính xác lời dạy của Đức Phật về Ngũ giới, nên tác giả xin nêu những điều cần hiểu đúng như sau:

1) Không sát sinh

Tức là không giết người, là đồng loại của mình, và không diệt chủng các sinh vật khác. Việc này Đức Phật cấm không cho Phật tử làm, chứ không phải chỉ khuyên không nên làm. Các Tăng Ni không giết để ăn thịt các sinh vật khác, nhưng mua thịt về ăn thì không bị cấm. (Thời Đức Phật còn tại thế, khi đi hành khất, dân cho thịt cá, mang về cúng Tam Bảo xong Người cũng ăn).

Không sát sinh không có nghĩa là không giẫm chết một con kiến. Ăn thịt lẫn nhau là bản chất sinh tồn của động vật: Hổ sư tử phải ăn hươu nai, mèo rắn phải ăn chuột, con người phải ăn thịt lợn gà tôm cá v.v... Đó không phải là tội. Nhưng không được ăn thịt đồng loại: Hổ không ăn Hổ, chó mèo không ăn chó mèo, người không được ăn thịt người.

Không sát sinh còn có nghĩa không giết súc vật mang tính diệt chủng như: Săn bắt súc vật vào mùa sinh đẻ, đánh cá bằng nổ mìn, xả thải chết cả một sông hồ v.v… Tội này rất nặng, nhất định sẽ bị phạt về sau. Cần hiểu diệt dịch (như dịch sâu cắn lúa, dịch cúm gia súc, dịch châu chấu tàn phá mùa màng hay phá rừng, diệt dịch chuột tàn phá mùa màng, diệt chim mang vi rút gây bệnh v.v…), tuy có diệt hàng loạt, nhưng không phải là diệt chủng, vì không làm chúng tiệt chủng.

2) Không trộm cắp

Lấy trộm từ cái kim sợi chỉ, lừa gạt người khác, cho đến trốn lậu thuế đều gọi là tội trộm cắp. Cướp giật, tham ô công quỹ, tham nhũng, ăn chặn của dân, ăn chặn quỹ từ thiện… đều là tội trộm cắp rất nặng. Cần hiểu trộm cắp là điều cấm đối với mọi người, tại mọi nơi, mọi lúc, mọi giai đoạn lịch sử, mọi nền kinh tế xã hội, không khoan trừ một trường hợp nào.

3) Không tà dâm

Là không quan hệ tình dục bừa bãi. Đức Phật không cấm tình dục, nhưng cấm tình dục bừa bãi, vì tình dục bừa bãi sẽ dẫn đến mất sinh lực và tâm trí để tu luyện, đổ vỡ hạnh phúc gia đình, là cái nhân gây đau khổ cho mình cho người khác. Những người cưỡng bức tình dục, tình dục với trẻ em đều là phạm tội tà dâm nặng. Giúp người khác thực hiện tà dâm cũng là tội tà dâm. Chưa bao giờ Đức Phật cấm nhà sư không được có vợ có chồng, có chăng đó chỉ là giới luật của các đạo giáo địa phương ngày nay mà thôi.

4) Không nói dối

Nói dối ở đây là nói dối để cầu lợi cho mình, làm hại người khác. Nếu nói dối để vui cười giải trí, hoặc để trấn an người bệnh, hoặc để cứu mạng người, bảo vệ chân lý, để đánh lạc hướng kẻ thù (như trong chiến tranh người ta còn lập trận giả, tạo mục tiêu giả), để giữ bí mật quốc gia v.v.. thì không phạm điều cấm kỵ này.

5) Không uống rượu

Đức Phật chỉ cấm uống rượu dẫn đến bê tha, mất tâm trí sáng suốt để tu luyện. Kể cả các thứ như á phiện, xì ke, ma túy đều không được dùng.

Đức Phật khi giảng về Ngũ giới chỉ khuyên phật tử không nên làm, chứ không nói đến người vi phạm sẽ bị phạt. Thực tế thì vi phạm Ngũ giới đều là phạm tội lỗi, nên sẽ tùy mức nặng nhẹ mà bị phạt theo luật người Trần và luật Nhân - Quả. Nếu có lọt được tội theo luật cõi Trần thì cũng không lọt được tội theo luật cõi Trời. 

Mọi người giữ được Ngũ giới thì tâm hồn thanh cao, gia đình hạnh phúc, xã hội phát triển, tu luyện thành đạt.

GS.Đích

Không có nhận xét nào: