Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

TUYÊN BỐ TỔNG QUÁT SỰ THẬT VỀ VŨ TRỤ (từ tuyên bố 48 đến 60)

48) Tất cả chúng hữu tình đều có Tánh linh.

49) Mỗi Tánh linh đều có môi trường nội tại liên tục (sau đây được đặt tên là Linh Quang, ai đó muốn gọi tên khác đều được vì đây là từ mới), xuyên thấu mọi vị trí và trùm khắp Vũ trụ. Ngoại trừ môi trường Linh Quang liên tục, không có bất cứ môi trường nào khác hoặc bất cứ thứ gì khác thuộc về Tánh linh.

50) Không có hai loại Linh Quang khác nhau.

51) Mỗi Tánh linh sở hữu riêng biệt một “lượng” Linh Quang cố định.

52) Có vô số Tánh linh có “lượng” Linh Quang như nhau ở mức vô cùng bé đến ở mức vô cùng lớn, có vô số Tánh linh có “lượng” Linh Quang khác nhau từ vô cùng bé đến vô cùng lớn.

53) Thời gian là thuộc tính của Linh Quang.


54) Tính biết để biết về mọi thứ và mọi thứ thuộc về chân tâm là thuộc tính của Linh Quang.

55) Trường nội tại của Vũ trụ bao gồm một trường chân không liên tục, xuyên thấu mọi vị trí và trùm khắp Vũ trụ và vô số trường Linh Quang liên tục, đều xuyên thấu mọi vị trí và đều trùm khắp Vũ trụ. Ngoài ra, không có bất cứ môi trường nào khác, không có bất cứ thứ gì khác.

56) Vũ trụ đã khởi sinh “từ” Hư vô.
(Không có bất cứ thứ gì có mặt kể cả không gian và thời gian được gọi là Hư vô).

57) Vũ trụ khởi sinh cũng chính là hai nhóm cội gốc khởi sinh, hai nhóm cội gốc khởi sinh cũng chính là Vũ trụ khởi sinh.

58) Vũ trụ thì luôn luôn duy nhất.
(Không bao giờ có mặt nhiều Vũ trụ).

59) Không thể tính đếm thời gian đã có mặt của Vũ trụ, tuổi của Vũ trụ thì vô cùng.

60) Vũ trụ thì không bao giờ mất đi

Tôi đã tuyên bố xong các tuyên bố tổng quát sự thật về Vũ trụ.

Pháp Không Chân Như thuyết giảng vào lúc 9g ngày 05-6-2016

Không có nhận xét nào: