Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

PHÁP THOẠI: NÓI VỀ LINH HỒN (tiếp theo)

Phap Khong Chan Nhu: Hôm nay, chúng ta sẽ nói đến vấn đề sau khi thay đổi lớn (tức là sau khi chết), thực thể chúng sinh là thứ gì.
Một số vị đã trình bày tri kiến của mình và trong đó có một số vị nói đúng. Như thế nào là đúng, tức là sau khi thay đổi lớn (tức là sau khi chết), thực thể chúng sinh là thứ gì?
Thực thể chúng sinh thì vô thường, nó luôn thay đổi, không thường hằng trước sau. Trước khi thay đổi lớn và sau khi thay đổi lớn, nó cũng luôn thay đổi. Trước khi thay đổi, nó là thứ gì thì sau khi thay đổi, nó vẫn là thứ ấy, dù là thay đổi lớn. Nghĩa rằng, nó chính là vật chất do chúng sinh chấp thủ là của mình, là chính mình, là của tự ngã của mình.
Tuy nhiên, trước khi thay đổi lớn, thực thể chúng sinh được cấu trúc phù hợp với thế gian mà chúng sinh ấy đã được nghiệp trước đây tương ưng với thế gian ấy. Nó có những phương tiện phù hợp và cấu trúc phù hợp cho sự vận hành cộng nghiệp của thế gian. Vì là những cấu trúc tương ưng với thế gian nên cấu trúc ấy chỉ tồn tại một thời gian phù hợp với cộng nghiệp chung của thế gian ấy.
Ví như chúng ta đang là con người trên Trái Đất. Tức là trước đây, nghiệp của chúng ta tương ưng với con người trên Trái Đất cho nên chúng ta có mặt ở đây với cái thân con người như thế này. Thân con người như thế này chính là cấu trúc cộng nghiệp của con người trên Trái Đất. Nó có những phương tiện phù hợp và cấu trúc phù hợp để tồn tại trên Trái Đất một cách linh hoạt và nhu nhuyến hơn, dễ sử dụng hơn các loài khác tại Trái Đất này. Và vì vậy, nó cũng chỉ tồn tại được một thời gian với sự vận hành theo cấu trúc đó.
Trong cấu trúc phức tạp của con người, ngoài những thành phần vật chất mà mọi người đã biết đến được cấu tạo từ các nguyên tử ghi trong bảng tuần hoàn Mendeleev, có những thành phần vật chất khác vi tế hơn, không phụ thuộc vào sự nuôi sống (cân bằng) của hệ vật chất từ bên ngoài như những thực phẩm, nước uống và không khí nhưng nó vẫn tồn tại và chi phối sự vận hành cấu trúc của vật chất thô sơ.
Hệ cấu trúc bởi vật chất vi tế trong thực thể chúng sinh không phải là bất biến. Nó có thể tăng thêm hoặc giảm bớt, có thể thay đổi trật tự và sự vận hành của nó tùy theo nghiệp huân tập của chúng sinh và vận hành của chúng sinh đó. Nó có thể thay đổi và làm thay đổi gen của con người và những thứ khác về tâm thức và trí tuệ. Nó vận hành khắp cơ thể thô sơ của con người. Và nó kết hợp với thân thể thô sơ trở thành một thực thể duy nhất.
Sau khi có sự thay đổi lớn, hệ vật chất vi tế còn lại đến lúc đó sẽ rời khỏi thân thể thô sơ phụ thuộc những thứ từ bên ngoài để nuôi sống (để cân bằng ổn định trạng thái). Cái đó, con người gọi là linh hồn. Nó chính là thực thể chúng sinh sau khi chết (sau khi thay đổi lớn). Nó, những gì còn lại của chúng sinh, tức là những gì còn được chấp thủ là của mình, là chính mình, là của tự ngã của mình. 
Nếu một vị tu hành đắc đạo nhập niết bàn thì Nó không còn là của vị ấy. Nó bị bỏ lại và nó tự tại như chính nó, không có tánh biết để biết mọi thứ và những thứ thuộc về chân tâm.
Tôi đã trình bày xong. Chư vị có thắc mắc gì hay không?
Quảng Pháp: Thưa sư phụ, con xin hỏi: Có phải nội nghiệp của chúng sinh thì được ghi nhận trong thành phần vật chất vi tế còn lại sau khi chết này?
Phap Khong Chan Nhu: Đúng vậy.
Chân Như Vô Ngại: Bạch Sư phụ. Sư phụ cho con hỏi, thành phần vật chất vi tế đó có phải chúng cấu thành tâm hư vọng của chúng sinh không?
Quảng Pháp: Thưa sư phụ, cho con hỏi: Thực thể chúng sinh tồn tại sau khi chết này thì vẫn có tánh biết? Tánh biết đó còn có gì tương đương với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và và ý thức ko ạ?
Phap Khong Chan Nhu: Thứ ông nói là thức chứ không nên nói là tánh biết để tránh nhầm lẫn những thứ thuộc về Phật tánh.
Chân Như Vô Ngại: Bạch Sư phụ. Sư phụ cho con hỏi:
"Hệ cấu trúc bởi vật chất vi tế trong thực thể chúng sinh không phải là bất biến. Nó có thể tăng thêm hoặc giảm bớt, có thể thay đổi trật tự và sự vận hành của nó tùy theo nghiệp huân tập của chúng sinh và vận hành củachúng sinh đó.
Nó có thể thay đổi và làm thay đổi gen của con người và những thứ khác về tâm thức và trí tuệ."
- Nếu con suy ra rằng có thể thay đổi hệ cấu trúc bởi vật chất vi tế theo một cách nào đó thì cấu trúc vật chất thô sơ sẽ thay đổi theo tương ứng theo cách nào đó. Sự thay đổi đó không phải bằng cách dùng những vật chất bên ngoài (đồ ăn, thức uống ...). Suy ra như vậy có đúng không ạ? Và có phải chính nó điều khiển sự sống của chúng sinh không ạ?
Phap Khong Chan Nhu: Chân Như Vô Ngại nói không đúng. Tôi đã nói nó là một thực thể duy nhất thì tại sao ông lại xem là hai để lấy cái này sửa cái kia.
Quảng Pháp: Vâng vậy sư phụ cho con hỏi, thực thể chúng sinh sau khi chết này thì thức của chúng có gì tương đồng với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức của con người ta đang sống?
Phap Khong Chan Nhu: Nó tương đồng. Quảng Pháp.
Quảng Pháp: Thưa sư phụ, vậy thực thể này có nhìn, nghe... được thế giới, con người... mà ta đang sống đây?
Phap Khong Chan Nhu: Cái tánh tò mò của các vị vẫn không quên được. Biết là không lợi ích gì nhưng vẫn muốn biết. Nói tóm gọn là không thể giống nhau. Ví như mắt ông bị nhòe thì ông nhìn vật đã khác huống chi là tận đến vi tế trực tiếp nhận lấy. Ví như phần não điều khiển tai của ông bị hỏng thì ông có nghe đúng như mọi người nghe không. Nếu nghe đúng thì nó nghe đúng. Nếu nghe không đúng thì nó cũng vậy.
Quảng Pháp: Vâng thưa sư phụ, tức là con hiểu rằng thức này thì tương đồng chứ không thể nghe thấy rõ, nhìn thấy rõ... như người ta đang sống đây. Con có gì sai xin được sám hối trước sư phụ. Nam mô Phật. Nam mô Sư phụ.
Phap Khong Chan Nhu: Tuy nhiên có những trường hợp vẫn có thể hiểu được. Ví như các giác quan của ông bị hỏng nhưng có những trường hợp ông vẫn hiểu được. Như trong người ông nóng ông cũng biết nóng vậy

Pháp thoại vào lúc 21g ngày 09-6-2016 tại: sanglocchanhphap
Pháp Không Chân Như: chủ trì
Hoàng Lạc: kết tập
Nguồn: https://hoangvanlac31.blogspot.com

Không có nhận xét nào: