Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

THUYẾT TRÌNH VỀ VŨ TRỤ

Phap Khong Chan Nhu Thuyết trình:

1. Sự kiện khởi nguyên vũ trụ
2. Vật chất cơ sở và phi vật chất trong vũ trụ
3. Các hậu quả của tính phân tranh của phần tử vật chất trong vũ trụ. 
4. Nguyên lý thống nhất tương tác trong vũ trụ. 
5. Một số cấu trúc vi mô của vật chất trong vũ trụ. 
6. Mô hình toạ độ không thời gian. 
7. Nhận xét nguyên lý bất định của Heisenberg. 
8. Quy luật phân bố vật chất trong vũ trụ. 
9. Hạt sơ cấp thì như thế nào? Chân không là gì? Vạn vật có hấp dẫn với nhau hay không?
10. Sự thật về ánh sáng
11. Công thức tính lực phân tranh áp dụng cho mọi lực tương tác cơ bản. 
12. Sự thật về bong bóng từ trường ở vùng rìa hệ mặt trời, Cái gì bảo vệ sự sống trên Trái Đất, Phân rã bêta: neutron ~~~> proton + electronCấu trúc Nguyên tử, Lỗ đen.

Không có nhận xét nào: