Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

CUỘC CHIẾN TÂM LINH

Cũng tương tự như biến cố Trân Châu Cảng, biến cố ngày 11 tháng 9 vừa qua đã đưa Hoa-kỳ vào một cuộc chiến mới, một cuộc chiến rất khó định nghĩa vì đây không phải là cuộc chiến giữa nước nầy với nước nọ mà là cuộc chiến chống khủng bố nói chung. Có người đã so sánh việc Hoa-kỳ trong chiến tranh chống khủng bố cũng giống như người hiệp sĩ mù, chỉ nghe gió mà đón đường kiếm của đối phương để tự vệ và phản công.

Trong đời sống của người tin Chúa cũng có một cuộc chiến, đó là cuộc chiến tâm linh. Cuộc chiến đó được Thánh Kinh mô tả như sau: "Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao." Lời Chúa dạy như vậy cho thấy rằng những hành vi tội ác không đến từ con người nhưng đến từ sức mạnh của bóng tối. Vì đối phương của cuộc chiến tâm linh không phải là những con người bằng xương bằng thịt nhưng là vua chúa của thế giới tối tăm, vì vậy con người cần được trang bị với chiến phục đặc biệt và sử dụng khí giới của Thiên Chúa mới có thể đương đầu với ma quỷ trong cuộc chiến tâm linh nầy.

Thánh Kinh mô tả chiến phục và khí giới tâm linh đó như sau: "Hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa."

Chiến phục của người tin Chúa trong cuộc chiến tâm linh trong hình ảnh của người lính La-mã xưa gồm có nai nịt, áo giáp, giày, khiên mộc, mũ chiến và gươm. Sáu phần của chiến phục tương đương với sáu điều sau mà mỗi chúng ta cần được trang bị trong cuộc chiến tâm linh. Sáu điều đó là chân lý, công chính, Phúc Âm, đức tin, cứu rỗi và Lời Thiên Chúa.

Cuộc chiến tâm linh là cuộc chiến chống lại thế giới thần linh mà đứng đầu là ma quỷ. Để có thể chiến thắng trong cuộc chiến nầy, chúng ta cần được trang bị với những điều vừa kể. Trước hết là chân lý. Chân lý được dùng để nai nịt gọn gàng trước khi có thể chiến đấu. Chân lý nói đến niềm tin đúng của chúng ta. Nhiều người đã nai nịt gọn gàng với chân lý của họ, với điều họ cho là đúng và sống chết với chân lý đó và đã đem lại không biết bao nhiêu tang thương, đổ vỡ. Chúng ta cần thắt đai với chân lý của Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố, "Ta là chân lý." Chúa Giê-xu là chân lý vì Ngài là trung gian duy nhất giữa con người với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, chỉ một mình Ngài mới có thể cứu rỗi chúng ta.

Sau khi thắt đai bằng chân lý, Lời Chúa bảo chúng ta phải mặc áo giáp công chính. Công chính nói đến tiêu chuẩn đạo đức của Thiên Chúa mà không một người nào có thể đạt tới. Vì vậy con người cần phải để cho Thiên Chúa mặc áo công chính cho mình bằng cách đặt lòng tin nơi Thiên Chúa để được Thiên Chúa che phủ bằng đức công chính của Ngài. Gắng công ra sức của chúng ta chỉ là những chiếc áo dơ nhớp trước mặt Thiên Chúa.

Trong mọi cuộc chiến, đôi chân của người chiến sĩ phải mạnh thì mới đứng chiến đấu được và Thánh Kinh dạy chúng ta phải trang bị đôi chân với Phúc Âm của Chúa. Phúc Âm hay tin mừng được mô tả là Phúc Âm bình an, tức là Phúc Âm đem đến cho chúng ta bình an. Hơn lúc nào hết, lòng người đang bất an, xốn xang, xôn xao vì không biết ngày mai sẽ có gì. Phúc Âm của Chúa Cứu Thế đem lại cho chúng ta an bình thật như lời hứa của Chúa: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." Chúng ta không thể chiến đấu nếu lòng không bình an và bình an đó đến từ Phúc Âm của Chúa.

Một phần quan trọng trong chiến phục của người lính La-mã xưa là cái khiên hay cái mộc. Tấm khiên hay cái mộc của người lính La-mã xưa rất lớn dùng để ngăn những mũi tên của kẻ thù, kể cả những mũi tên lửa. Tấm khiên mộc đó trong cuộc chiến tâm linh là đức tin của chúng ta. Gieo nghi ngờ trong tâm trí con người là chiến thuật của ma quỷ, nhưng nếu có niềm tin vững mạnh, chúng ta có thể ngăn ngừa những mũi tên nguy hiểm của ma quỷ. Hơn bao giờ hết, đức tin là điều chúng ta cần có để sống và chiến đấu trong lúc nầy. Bạn có đức tin không? Đức tin của Bạn đặt vào đâu? Vào của cải, vật chất, thế lực của đời nầy hay vào Chúa Giê-xu? Chúng ta đã thấy tất cả đều sẽ không còn, riêng Chúa Giê-xu là Đấng "hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, không bao giờ thay đổi." Đức tin của chúng ta cần đặt nơi một đối tượng không bao giờ thay đổi để có thể kiên trì chiến đấu.

Một phần quan trọng khác trong chiến phục của người lính La-mã xưa là mũ chiến để bảo vệ cái đầu. Thương tích trên đầu dễ nguy hại đến tính mạng hơn cả vì vậy cái đầu là nơi cần được bảo vệ và điều để bảo vệ cái đầu là sự cứu rỗi Thiên Chúa ban cho chúng ta. Trong cuộc chiến tâm linh đương đầu với ma quỷ, chúng ta cần được đảm bảo về sự cứu rỗi. Cứu rỗi là được giải thoát khỏi tội lỗi, không còn làm nô lệ cho tội nữa. Bạn có biết chắc là mình đã được cứu rỗi chưa? Lời Chúa dạy: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." Chúa Giê-xu là con đường giải thoát duy nhất vì Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Ngài mới có thể cứu rỗi chúng ta vì chỉ một mình Ngài là Đấng vô tội chịu chết thế cho chúng ta trên cây thập tự. Án phạt của tội lỗi Chúa đã gánh chịu vì vậy Chúa mới có thể cứu chúng ta. Không đội mũ cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ mang thương tích nặng nề trước sự tấn công của ma quỷ!

Như vậy, đai chân lý, giáp công chính, giày Phúc Âm, khiên đức tin và mũ cứu rỗi là những phần khác nhau của chiến phục tâm linh. Tất cả những phần đó đều mang tính cách phòng thủ hay bảo vệ. Trong chiến phục của cuộc chiến tâm linh chỉ có một khí giới tấn công là thanh gươm mà Thánh Kinh gọi đó là Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta chẳng những cần được trang bị với đai giáp, mũ khiên nhưng cũng cần được trang bị thanh gươm là Lời của Chúa mới có thể chiến đấu và chiến thắng những cuộc tấn công của ma quỷ. Khi Chúa Giê-xu bị ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng, Chúa cũng đã chiến thắng ma quỷ bằng cách sử dụng Lời của Đức Chúa Trời, không có cách nào khác.

Thưa quý thính giả, những điều chúng tôi trình bày hằng tuần trên hệ thống phát thanh nầy là Lời của Đức Chúa Trời, không phải lời riêng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ giải thích và hướng dẫn để quý vị hiểu. Chúng tôi là những người công bố Phúc Âm của Thiên Chúa. Tiếp nhận hay khước từ là tự do của mỗi người nhưng ước gì quý vị sẽ tiếp nhận, chẳng những tiếp nhận Lời Chúa nhưng cũng tiếp nhận chính Chúa để chính quý vị được trang bị với những chiến phục và vũ khí tâm linh để có thể chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến tâm linh mỗi ngày trong đời sống.

Hoa-kỳ và thế giới đang phải đối diện với chiến tranh khủng bố còn quý vị và tôi chúng ta phải đương đầu với cuộc chiến tâm linh mà kẻ đứng đầu là ma quỷ. Để đảm bảo chiến thắng trong cuộc chiến nầy không gì khác hơn là mang lấy chiến phục và khí giới Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chiến phục và khí giới đó là chân lý, công chính, Phúc Âm, đức tin, cứu rỗi và Thánh Kinh. Bạn đã được trang bị bằng những điều nầy chưa?

(Theo Mục sư Nguyễn Thỉ)

Chúng ta đang có trong tay rất nhiều tư liệu thơ văn linh cảm liên quan đến một cuộc chiến hiện nay giữa... cõi Trời và cõi Trần. Vô cùng khó hiểu, nhưng không thể không làm cho nhiều người tin rằng: đó là điều chắc chắn!

CUỘC CHIẾN KHÔNG CÂN SỨC

Các nhân vật đứng đầu cõi Trời trong nhiều bài thơ văn linh cảm đã đưa ra lời thách thức công khai, kêu gọi cõi Trần nếu cứ tiếp tục “coi Trời bằng vung”, làm ngơ và thi gan trước những lời cảnh tỉnh rất quyết liệt, tiếp tục bài bác hoặc tin nửa vời vào lực lượng siêu nhiên tối cao thì hãy huy động toàn lực và tận dụng mọi khả năng, trí tuệ cũng như mọi phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại nhất để đối phó với những thảm hoạ vô cùng khốc liệt sẽ tiếp tục dội xuống các vùng miền khắp thế giới, đặc biệt là tại một vài nước đã được ưu ái báo tin rất cụ thể, tỷ mỷ và đầy tình thương cảm trong suốt mấy chục năm qua... 

Mục tiêu chiến tranhCuộc chiến tâm linh hiện nay với cõi Trần đã được Trời Phật đặt tên là Cuộc cách mạng tâm linh mà mục tiêu là tạo dựng Đại đồng Thế giới Thánh đức ngay trên quả địa cầu của chúng ta. Theo dự kiến, số người sẽ bị “sàng sẩy” trong cuộc chiến tranh tâm linh này có thể lên đến 90%. Sau đó, sẽ xuất hiện những con người mới gồm năm dạng sau đây: Phật thân người, Tiên thân người, Thánh thân người, Thần thân người và con người với tâm đức trong sáng. Lãnh đạo thế giới là các Phật và Thánh thân người. Nhu cầu tinh thần và vật chất của lớp người mới trong thời đại Thánh đức sẽ hoàn toàn khác biệt hiện nay. Môi trường sống trên Trái đất sẽ được cải thiện căn bản. Chiến tranh và các dạng tội phạm, tiêu cực sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tuổi thọ của thân người sẽ được tăng lên hàng chục lần. Công dân Thời đại Thánh đức sẽ được hưởng niềm hạnh phúc và an bình trọn vẹn trong suốt hàng chục vạn năm. Con người mới sẽ có sự hiểu biết đầy đủ về cả tâm linh và khoa học kỹ thuật, cho nên cuộc sống của mỗi cá nhân rất hài hoà với thiên nhiên và xã hội. 

Thời gian chiến tranhThời gian của cuộc cách mạng tâm linh trước đây hoàn toàn bị giữ kín như một điều “Thiên cơ”, nhưng vào những năm cuối của thế kỷ 20 thì càng ngày càng được hé lộ dần. Tư liệu thơ văn linh cảm cho biết rằng, thời gian cuộc chiến được chia thành ba giai đoạn: đe doạ, huỷ hoại và huỷ diệt. Giai đoạn đe doạ kéo dài trong khoảng 2000 - 2006. Trong giai đoạn này có nhiều thảm hoạ thiên tai xảy ra với mục tiêu chủ yếu là thức tỉnh nhân loại để sám hối và tu sửa tâm tính. Giai đoạn thứ hai kéo dài trong vài năm (2007-2009). Mục tiêu hàng đầu của giai đoạn này là huỷ hoại tài sản của con người. Các nhân vật tâm linh tối cao đã và đang dùng từ phong quang Trái đất để ám chỉ mức độ huỷ hoại triệt để của giai đoạn này. Giai đoạn thứ ba được giới hạn trong khoảng 2010 - 2012. Thời điểm “tận thế” vẫn được giữ kín. Trước khi xảy ra thời điểm này sẽ có nhiều dạng bệnh tật nguy hiểm và bí ẩn được rắc xuống cõi Trần để huỷ diệt nhân loại dần dần. Những người có khả năng được cứu thoát đã và sẽ được Trời Phật đánh dấu, thường là trên trán hoặc ở cổ (mắt thường không nhìn thấy). Dường như sẽ có một biến cố cực kỳ khủng khiếp xảy ra trong chốc lát để tiêu diệt phần lớn nhân loại. Một số nhà tiên tri trước đây cũng đã nói đến thời khắc kinh hoàng đó. 

Ưu thế của cuộc chiếnTrong thế giới tâm linh cũng tồn tại hai lực lượng “thiện” và “ác”. Khả năng siêu phàm của hai lực lượng này thường là ngang bằng nhau, nhưng ở giai đoạn này lực lượng “thiện” đã vượt trội. Trong Cuộc cách mạng tâm linh hiện nay, lực lượng phát động chiến tranh (cõi Trời) nắm vai trò hoàn toàn chủ động, có sức mạnh áp đảo, dàn binh bố trận một cách tự do, rộng khắp toàn cầu, có vô số phương tiện răn đe và huỷ diệt khủng khiếp. Mặt khác, tất cả mọi lực lượng trong vũ trụ nói chung (hữu hình và vô hình) đều bị chi phối bởi luật nhân quả và luật đạo đức sống. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay lực lượng “ác” đang trở thành một trong những công cụ hữu hiệu của lực lượng “thiện” trong việc “sàng sẩy” nhân loại. Thế và lực của phía phát động chiến tranh (cõi Trời) là vô địch tuyệt đối.

Bên cạnh đó, lực lượng tâm linh hiểu rất rõ loài người, cả mặt mạnh và mặt yếu, cả tiềm lực tri thức và khả năng vật chất đang tồn tại. Họ có thể sử dụng con người như những con rối tuỳ theo tình hình và mục tiêu cụ thể. Lực lượng “ác” sẽ tận dụng mặt trái của con người như tham lam, thù hận, si mê... để lôi kéo đám đông vào những thảm cảnh đao binh khói lửa, sát phạt lừa lọc lẫn nhau, ăn chơi sa đoạ... mà cuối cùng là bệnh tật và chết chóc thảm thương lan tràn khắp thế giới. 

Thế và lực của cõi TrầnĐiều đầu tiên và nguy hiểm nhất là cõi Trần hay nhân loại đương đại hoàn toàn chưa ý thức được tý gì về một cuộc chiến kinh hoàng nhất trên phạm vi toàn cầu đã và đang diễn ra. Loài người chúng ta hiện nay đứng trước thế giới tâm linh như những kẻ vừa mù, vừa điếc vừa thất học, nhưng luôn tỏ ra ngạo mạn đến mức đáng thương hại. Khả năng mà con người đang có là tìm mọi cách để... đối phó thụ động, mù quáng và không hình dung hết hậu quả. Ý thức chủ đạo của cõi Trần hiện nay (bị thao túng bởi một tầng lớp khoa học có thế lực, tự cao tự đại, bảo thủ và háo danh) luôn coi “đối phương” như một lực lượng tự nhiên vô tri vô giác, mọi biến cố trong tự nhiên đều diễn ra theo đúng các định luật vật lý cứng nhắc. Điều vô cùng hài hước là trong cuộc chiến tâm linh không cân sức càng ngày càng khốc liệt hiện nay, thì phía cõi Trần không tin là có cõi Trời (thậm chí, vấn đề đơn giản hơn là có linh hồn người chết hay không vẫn đang... nghiên cứu) trong khi “đối phương” có lực lượng vô cùng hùng hậu với sức mạnh vô biên đang tự do hoành hành mọi nơi mọi lúc trên khắp hành tinh chúng ta.

Nội dung của nhiều bài thơ văn linh cảm cho thấy rằng, các vị Tâm linh đôi lúc đã tỏ ra vô cùng tức giận và đau xót cùng cực vì con người đương đại tỏ ra quá ngu đần và bảo thủ!

Điều kiện để một quốc gia thoát khỏi tai áchCác vị cõi Trời phụ trách cõi Trần nhiều lần đã kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia trên toàn thế giới hãy thực hiện những điều nêu ra sau đây thì sẽ được giảm bớt hoặc thoát khỏi những tai ách của giai đoạn “mạt kiếp” hiện nay:

- Tuyên bố chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự tồn tại thế giới tâm linh, trong đó có cõi Trời;

- Tổ chức đàn lễ cầu khẩn Trời Phật để xin được tha thứ những tội lỗi từ trước đến nay, đồng thời từ nay về sau sẽ hành thiện và tránh ác trong mọi việc;

- Thực hiện sự giao tiếp chính thức với giới lãnh đạo vô hình cấp cao thông qua những người có khả năng đặc biệt để nhận Lệnh và Chỉ thị tâm linh có liên quan đến Đạo Trời, Phép Nước và Đức Nhà trong giai đoạn “mạt kiếp”.

Các điều kiện trên đây có vẻ rất đơn giản và dễ thực hiện, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ được loài người đương đại chấp nhận một cách tự nguyện. Vì vậy, sự bùng nổ cuộc chiến tâm linh là điều tất yếu, mặc dù các vị ở cõi Trời tự nhận là “Cha” là “Mẹ” nhân loại luôn tỏ ra vô cùng thương cảm những đứa con lầm lỗi của mình. Các vị đó cũng đã cho biết nhiều lần như sau: chết chưa phải là hết, Tâm linh cũng có khả năng suy nghĩ và cảm xúc thậm chí còn cao siêu hơn con người, nhân loại không phải bắt nguồn từ loài khác mà đã được Cha Mẹ đặc cách sinh ra, chớ nên báng bổ Trời Phật và thế giới tâm linh nói chung, hãy biết uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây...

Mỗi người chúng ta cần hết sức tỉnh táo và sáng suốt để khỏi sa vào tình trạng cuồng tín hay tuyệt vọng khi tìm hiểu các nguồn thông tin về “Ngày tận thế“. Nhưng dù sao vẫn nên dành một ít thời gian để suy ngẫm những điều trên đây vì hầu hết chúng ta có thể sẽ chứng kiến sự kiện có một không hai này.

(Nguồn: Ky nguyen tam linh) 

"QUA NĂM MỚI, KHI CÁC VUA THƯỜNG RA TRANH CHIẾN. . ." (II Sa-mu-ên 11:1) 

Lịch sử con người, hay của cuộc đời riêng mỗi người là lịch sử của một sự giằng co, níu kéo giữa ma quỷ và Chúa. Có một cuộc xung đột lớn giữa thiện và ác, tốt và xấu thường xuyên diễn ra bên trong và xung quanh chúng ta.

Trong đời sống người Cơ Đốc chúng ta không tránh được sự chiến tranh tâm linh.Chúng ta đang sống trong vùng đất địch, nên phải đương đầu với quyền lực sự tối tăm. Ma quỷ, tội lỗi, trần gian đang vây quanh chúng ta. Dù muốn dù không chúng ta cũng phải lâm chiến với kẻ thù, phải chiến đấu với các thế lực gian ác đối đầu với chúng ta mỗi ngày.

Phân đoạn Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-20, có nói đến những chữ "đánh", "cự địch"(c.12,13) và chữ "thắng"(c.13). Trong thời kỳ cuối cùng khi mà tội lỗi gia tăng và lòng yêu mến Chúa của nhiều người nguội lần. Ma quỷ đang "giận hoảng", là kẻ thù quỷ quyệt đang phun trào nọc độc của địa ngục khắp thế gian, nó tuyên truyền, giảng dạy hàng ngày trên T.V, báo chí, tạp chí, sách truyện, phim ảnh, internet và ngay cả trong HT nữa để làm mù lòng người, cứng lòng tín hữu. Để có thể chiến đấu cách hữu hiệu, chúng ta cần phải luôn nhớ câu: "Tri bỉ, tri kỷ, bách chiến bách thắng." 

I. Chúng ta cần phải biết đối phương của chúng ta.

1. Không phải là thịt và huyết. 

Kẻ thù chúng ta đánh trận không phải là thịt và huyết, không phải là bất cứ con người, anh em, bạn hữu hay kẻ thù. Nhưng là cuộc chiến tâm linh với ma quỷ, trần gian. 

2. Thần dữ... Ma quỷ và các thế lực, chủ quyền. 

Công 19:18,19, thành Ê-phê-sô là thành phố thờ nữ thần Đi-anh, thần tình ái của người Hy-lạp. Phao-lô muốn nhắc nhở các tín hữu tại Ê-phê-sô rằng họ vẫn còn ở trong phạm vi hoạt động mạnh mẽ của quyền lực sự tối tăm.

Chúng ta đang phải đương đầu với thế giới tối tăm lợi dụng cám dỗ để đưa chúng ta vào tội lỗi và sa ngã. Đối phương rất kiên nhẫn và thủ đoạn tinh vi. Đến với chúng ta dưới nhiều hình thức. Tà thuật, phù phép, đồng bóng, bói toán khắp nơi, nhiều hơn bác sĩ theo đầu người. Trong thời khốn nạn, quyền lực tối tăm nhan nhãn khắp nơi.

II. Chúng ta cần biết chính mình 

1. Chúng ta phải nhờ ơn sức của Chúa (c.10) Nhờ sức toàn năng của Ngài. 

Phải làm mạnh dạn trong Chúa, bằng sức của Chúa. (being strengthen). Động từ trong thể thụ động. Để Chúa làm trong chúng ta, Chúa ban sức qua chúng ta. Chỉ có sức mạnh của Chúa thì chúng ta mới mạnh được. Sức mạnh chúng ta đến từ Chúa chứ không phải chúng ta. Chúng ta phải để cho Chúa làm và biết rằng trong cuộc chiến tâm linh, sức mạnh đến từ Chúa. Đây cũng là động từ ở thì hiện tại, tiếp diễn, liên tục. Anh em phải tiếp tục để Chúa hành động mạnh mẽ trong đời sống. Ngày nay ma quỷ có hàng ngàn hàng vạn năm lịch sử. Khôn bằng ngàn vạn chúng ta. Chúa Jesus mạnh hơn ma quỷ. Chúng ta chỉ nhờ Chúa Jesus đánh bại ma quỷ. Rô-ma 16:20, "ĐCT bình an sẽ kíp dày đạp quỷ Satan dưới chân anh em" 

2. Sử dụng khí giới của Chúa (c.11-13) 

Sau khi làm mạnh dạn trong Chúa, chúng ta được nhắc nhở đến 3 lần: Để chiến thắng anh em phải sử dụng quân phục. Chúng ta thua vì không chịu trang bị bởi trang phục của Chúa. 

a) Nai nịt bằng chân lý. Người xưa ăn mặc thùng thình. Nên cần có nai nịt gọn gàng, trước khi khoác áo giáp. 

Lẽ thật là chân lý tuyệt đối. Chúng ta được trang bị bằng chân lý của Chúa. Cuộc chiến của ý thức hệ. (khủng bố). Lẽ thật là Chúa Jesus. Chúng ta có chân lý của Chúa. 

b) Mặc áo giáp công chính. Che ngực dễ tổn thương, che tim, phổi, ruột. . . Chúng ta được xưng công chính qua huyết Jesus. Chúng ta sống đời sống công chính 

c) Mang giày Phúc âm bình an. Đánh trận bằng sự bình an. Chiến đấu không bằng hận thù, nhưng bằng Phúc âm bình an của Chúa. Vượt qua hận thù, tiến bước.

d) Thuẫn, khiên Đức tin. Người lính La-mã cầm một khiên hình chữ nhật khi đứng với nhau thành một hộp di động ngăn không một mũi tên lửa của kẻ thù lọt qua. Dù ma quỷ bắn tên rào rạt, vẫn mong sinh hoạt vượt quá phàm nhân. Vững vàng tin cậy nơi Chúa. (c.14) 

đ) Đội mão cứu chuộc. Nón bảo vệ đầu. Trúng đạn vẫn còn sống. Nón sắt là mão cứu rỗi. Ma quỷ sẽ gieo nghi ngờ vào đầu chúng ta. Tại sao được vào thiên đàng? Tại sao mình được cứu? Chúng ta phải biết chắc chắn và xác tín sự cứu rỗi. 

e) Cầm gươm Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời. Muốn chiến thắng ma quỷ, chúng ta cần có Lời của Đức Chúa Trời. Nếu không sẽ bị thua. 

7) Bao gồm hết mọi sự đó chúng ta cần dùng sự Cầu nguyện (Ê-phê 6:18). Như đội pháo binh. Như khí cụ thông tin. Như sức mạnh vô địch. 

TTđTD  (Sưu tầm và tổng hợp)

Không có nhận xét nào: