Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

ĐẾN CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?

"Đọc và suy nghĩ, quán chiếu về từng câu từ mà Phật đã dạy để hiểu thấu lời Phật dạy, và từ đó khéo hành trì. Không thể đọc một lần thật nhiều câu kinh mà đọc từng câu và suy nghĩ, quán chiếu từng câu. Hiểu rồi thì mới đọc câu khác. Nếu có gặp khó khăn về văn tự làm cho mình không hiểu hoặc nghĩ hoài mà không hiểu thì nên nhờ quý thầy giảng giải để hiểu. Nếu quý thầy giảng mà mình không hiểu thì phải hỏi lại. Hỏi và nghe giảng cho đến khi nào hiểu mới thôi. Làm như vậy là tụng kinh." (Pháp Không Chân Như)
***

Hoang Lạnh:
Tu tập như thế nào cho đúng. Thầy giảng cho con với. Con mới đi chùa nên chưa hiểu gì.

Pháp Không Chân Như:
Hoang Lạnh, 
Cô đến chùa để làm gì? 
Cô thường làm gì khi đến chùa?
Cô đã học được những gì về đạo rồi?
Cô đang tu tập như thế nào vậy?

Hoang Lạnh:
Đầu tiên con có việc cần đến chùa. Lúc đó con đã gặp quý thầy và quý thầy đã khuyên con nên đến chùa. Sau đó, con đã đến chùa. Các thầy hướng dẫn tụng kinh, niệm Phật và làm công quả. Trước đây con nóng tính lắm! Từ khi đến chùa, con thấy mình không còn nóng tính nữa. 

Pháp Không Chân Như:
Đã trả lời hết bốn câu hỏi của tôi chưa vậy.

Hoang Lạnh:
Con đến chùa là muốn nghe giảng pháp và làm công quả. Con chỉ biết là đạo Phật đã mang cho con niềm thanh thản. Các thầy chỉ cho con cách niệm Phật, tu sửa mình để thành người tốt. Con chỉ biết nói như thế. Thầy giảng cho con đi. Tu như thế nào cho đúng?

Pháp Không Chân Như:
Nam mô Phật, vậy là căn lành của cô đang phát huy. 
Hoang Lạnh, những việc cô đã và đang làm như cô kể thì có lợi ích cho cô. Tuy nhiên, cô cần phải ghi nhớ điều này.
Tụng kinh không phải để Phật nghe. Vì Phật không cần phải nghe. Ngài giảng cho chúng sinh nghe chứ chẳng phải để cho Ngài nghe. Vậy thế nào là tụng kinh? 
Đọc và suy nghĩ, quán chiếu về từng câu từ mà Phật đã dạy để hiểu thấu lời Phật dạy, và từ đó khéo hành trì. Không thể đọc một lần thật nhiều câu kinh mà đọc từng câu và suy nghĩ, quán chiếu từng câu. Hiểu rồi thì mới đọc câu khác. Nếu có gặp khó khăn về văn tự làm cho mình không hiểu hoặc nghĩ hoài mà không hiểu thì nên nhờ quý thầy giảng giải để hiểu. Nếu quý thầy giảng mà mình không hiểu thì phải hỏi lại. Hỏi và nghe giảng cho đến khi nào hiểu mới thôi. Làm như vậy là tụng kinh.
Trước tiên cô nên tụng kinh Chuyển Pháp Luân và sau đó là kinh Vô Ngã Tướng. Cô hãy làm điều này, chớ buông lung.
Ngoài việc cô tụng kinh, niệm Phật, làm công quả, cô nên hành trì giữ giới năm điều dành cho Phật tử và tu tập lòng từ bi không sát sanh.
Hoang Lạnh, tu tập lòng từ bi không sát sanh là như thế nào? 
Động vật quý sinh mạng của chúng giống như con người quý sinh mạng của chính họ. Không nên cướp cái mà nó quý cũng như người khác không nên cướp cái mình quý. Không nên làm hư hại cái mà nó quý cũng như người khác không nên làm hư hại cái mà mình quý. Con người bị mất cái mà mình quý hoặc cái mà mình quý bị hư hại thì đau khổ tột cùng. Chúng cũng như vậy. Hãy quán chiếu điều này cho thật sâu sắc.
Hoang Lạnh, hãy cố gắng giúp đỡ loài côn trùng, vì chúng rất dễ bị tổn thương và mất mạng. Vì thân nó nhỏ bé và vì con người thường hay giết nó rất nhiều. Ví như con muỗi, con kiến cắn cô, cô chớ nên đập chết nó. Cô hãy đuổi nó đi. Hãy nhẹ nhàng khi đuổi nó vì nó rất dễ chết. Cô không nên sử dụng thuốc xịt côn trùng, không nên dùng vợt điện, không nên giết hại chúng. Hãy bằng nhiều cách để giữ sinh mạng của chúng, chớ nên thấy chết không cứu, chớ nên sát hại.
Giai đoạn đầu là vậy. Chúc cô sớm thành tựu Phật quả. Nam mô Phật.

Hoang Lạnh:
Nam Mô A Di Đà Phật. Con sẽ ghi nhớ lời Thầy dạy.

Nguồn: https://www.facebook.com/PhapKhongChanNhu

Không có nhận xét nào: