Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Sự thật về Lỗ đen

Khối nhân Trái Đất cũng là Lỗ đen;
Khối nhân Mặt Trời cũng là Lỗ đen;
Khối nhân các hành tinh cũng là Lỗ đen;
Khối nhân các vì sao cũng là Lỗ đen;
Khối nhân thiên hà cũng là Lỗ đen;
Khối nhân Vũ Trụ cũng là Lỗ đen.

Lỗ đen mà các nhà khoa học đã phát hiện trong Vũ Trụ chính là khối nhân của một hạt vật chất mà hạt này chưa bồi tụ vật chất khác nó hoặc đang bồi tụ vật chất khác nó trong không gian của nó (thể tích của hạt).

Mọi hệ vật chất tồn tại dưới dạng quanh một khối tâm thì hệ vật chất đó do một hạt vật chất làm chủ (hạt sơ cấp hoặc hạt thứ cấp), hạt đó được gọi là phần tử chủ của hệ. Phần tử chủ quyết định vị trí định xứ, quỹ đạo và vận tốc của mọi vật chất bồi tụ.

Các hệ vật chất tồn tại quanh khối tâm như là nguyên tử, Trái Đất, Mặt Trăng, các hành tinh, các vì sao, hệ Mặt Trời, thiên hà, ... Vũ Trụ.

Pháp không Chân Như

Không có nhận xét nào: