Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Năng lượng mặt trời trong tầm tay - Hãy tận dụng

Tận dụng các nguồn năng lượng có sẵn là năng lượng từ gió, năng lượng từ bức xạ Mặt Trời để phục vụ cuộc sống con người là tuyệt vời.
Nếu các thiết bị thu nạp các nguồn năng lượng đó gọn nhẹ nhưng hiệu suất cao thì càng tuyệt vời hơn.
Một ngày nào đó, các bạn sẽ làm được. Đó là cách tốt để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, tức là bảo vệ hành tinh Trái Đất. Đó là hành động được nhân loại tôn vinh.
Nếu khai thác nhiều tài nguyên trong lòng đất, sinh vật trên mặt đất sẽ bị hủy diệt bởi núi lửa, động đất và sóng thần.
Lõi ngoài của Trái Đất là lớp chất "lỏng" có nhiệt độ cao đang ở trạng thái quay quanh tâm của Trái Đất nếu lấy Trái Đất làm hệ quy chiếu. Nghĩa là sự quay của Trái Đất và lớp này là khác nhau. Trong khi lớp này không chịu lực hút của Trái Đất (vì nó đang nằm tại vùng đồng mật độ với nó) cho nên lớp này đang bị lực ly tâm, có khuynh hướng văng ra ngoài bề mặt Trái Đất. 
Vì vậy, các lớp giữa và lớp vỏ Trái Đất, nơi nào che chắn yếu thì nơi đó sẽ bị núi lửa phun trào. Khi đó, mặt đất sẽ như Mặt Trời bé con.
Còn trường hợp lòng đất bị rỗng do khai thác thì hiện tượng dịch chuyển địa tầng, sụp lở mặt đất, chênh lệch mật độ các vùng gây ra sóng thần, là hiện tượng phải xảy ra.


Hãy ngăn chặn việc khai thác tài nguyên trong lòng đất, kêu gọi quốc tế sử dụng năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió để bảo vệ sự sống trên hành tinh Trái Đất.

Pháp Không Chân Như

Không có nhận xét nào: