Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

QUẢNG PHÁP QUÁN XÉT PHÁP.

Quảng Pháp:
Thưa thầy Pháp Không Chân Như, Thầy cho đệ tử hỏi bài pháp thoại chia sẻ dưới đây có phải là Chánh pháp, Chánh tri kiến không ạ? Nam mô Phật. Nam mô Sư phụ. 
"ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT (tập 8) của Trưởng Lão Thích Thông Lạc: 
TÂM THỨC CÒN HAY HOẠI DIỆT KHI NGƯỜI ĐÃ CHẾT?
Chơn Thành hỏi:
Kính thưa Thầy! Khi xác thân hoại diệt thì tâm thức thường hằng bất biến hay đã hoại diệt hoàn toàn theo thân xác của nó?
Thầy Thích Thông Lạc đáp:
Đức Phật đã dạy: “nếu thức còn một chút xíu như đất trong móng tay Ta thì con người trong thế gian này không thể thoát khổ và Đạo Ta cũng không xuất hiện ra đời”.
Đây là lời dạy chân thật, nếu còn một chút xíu thức, tức là còn một vật thường hằng, mà đã còn một vật thường hằng thì con người không thể thoát khổ. Do quán xét thấu suốt lý các pháp duyên hợp, nên đức Phật xác định, không có một vật gì thường hằng bất biến, dù là vật có hình sắc hay vô hình trong thế gian này. Và vì vậy, đạo Phật không chấp nhận thế giới siêu hình, thế giới siêu hình chỉ là một thế giới tưởng của con người còn sống, nhưng đến khi chết thì thế giới này cũng tan biến theo mây khói mà thôi.
Kinh sách phát triển xây dựng thế giới siêu hình có một vật vĩnh hằng (Chân Tâm, Phật tính, Bản lai Diện mục, v.v...) là giáo phái xây dựng thế giới ảo tưởng. Hiện giờ, khoa học cũng đã xác định, mọi vật đều do nhiều nguyên tố kết hợp lại, chứ không có một vật gì độc lập riêng rẽ, cho nên thế giới thường hằng không có thật, đó chỉ là sự lừa đảo, lường gạt đối với những người còn lạc hậu, chưa có kiến thức về khoa học, những người đang tu theo Phật giáo phát triển và thiền Đông Độ mà thôi.
Ngày nào khoa học tiến triển sâu xa hơn và trình độ kiến thức của con người được nâng cao sự hiểu biết thì ngày đó tất cả các giáo phái trên hành tinh này đã, đang và sẽ xây dựng thế giới siêu hình thường hằng, bất biến thì sẽ bị loại trừ ra khỏi đời sống của loài người. Chỉ vì hiện giờ khoa học chưa đủ sức chứng minh thế giới vĩnh hằng có hay là không, vì do tưởng uẩn tạo nhiều trò ảo thuật (siêu hình) khiến khoa học không thể chứng minh được, đành bó tay, nhưng đối với những người tu theo Phật giáo Nguyên thủy không rơi vào thiền tưởng và những người đã nhập được Sơ Thiền đến Tứ Thiền và Tam Minh thì không thể lừa đảo họ được, vì chính bản thân họ đã thấy được thế giới siêu hình đó từ đâu sinh ra.
(Nguồn: Vô Sự )"
***
Pháp Không Chân Như:
Trước hết, Quảng Pháp phải xác minh chắc chắn rằng nội dung trả lời câu hỏi của Chơn Thành được trích ra ở trên là của thầy Thích Thông Lạc. Vì khi tôi trả lời cho câu hỏi của ông thì tôi sẽ gọi đến tên của người trả lời trong trích dẫn ở trên. Nếu không phải do thầy Thích Thông Lạc trả lời mà tôi lại nói đến thầy Thích Thông Lạc thì không phù hợp.
Quảng Pháp:
Bạch Sư phụ, vì đệ tử vừa đọc đoạn pháp thoại được chia sẻ trên và thấy chưa thông nên đăng lên đây để xin Sư phụ giải đáp. Còn đệ tử không biết đoạn này có đúng chính xác được trích dẫn từ sách Đường về xứ Phật của thầy Thích Thông Lạc không ạ! Đệ tử chỉ băn khoăn và chưa thông với tri kiến giải đáp trong bài pháp thoại nên muốn hỏi Sư phụ để Sư phụ giảng giải cho thông. Nam mô Phật. Nam mô Sư phụ.
Pháp Không Chân Như:
Đối với câu hỏi của Chơn Thành thì câu trả lời chính là nội dung mà tôi sẽ trình bày hôm nay tại phẩm NÓI VỀ LINH HỒN
Còn đối với nội dung trả lời trong trích dẫn ở trên là lời nói không đúng chánh pháp.
Quảng Pháp:
Thưa Sư phụ, vậy đệ tử xin nghe Sư phụ giảng tại phẩm Nói về Linh hồn. Đệ tử xin tri ân Sư phụ. Nam mô Phật. Nam mô Sư phụ.
Pháp Không Chân Như:
Ông có biết tại sao không đúng chánh pháp hay không?
Quảng Pháp:
Bạch Sư phụ, theo đệ tử thì trong câu hỏi của Chơn Thành đưa ra 2 điều: (1) Thức còn thường hằng sau khi chết; (2) Thức mất hoàn toàn sau khi chết. Theo con nếu chọn 1 là Chấp Thường, nếu trọn 2 là Chấp Đoạn. Và câu trả lời ở trong pháp thoại là: Thức mất hoàn toàn sau khi chết. Vậy là Chấp Đoạn, không đúng với Trung Đạo mà Phật đã dạy. Nam mô Phật. Nam mô Sư phụ.
Pháp Không Chân Như:
Không đúng chánh pháp không chỉ vì cho rằng không còn một chút xíu thức sau khi chết mà còn nhiều nội dung nói không đúng chánh pháp.
Quảng Pháp:
Vâng thưa Sư phụ, đệ tử xin được nghe Thầy giảng.
Pháp Không Chân Như:
Một là, câu nói “nếu thức còn một chút xíu như đất trong móng tay Ta thì con người trong thế gian này không thể thoát khổ và Đạo Ta cũng không xuất hiện ra đời” không nói rằng không còn một chút xíu thức sau khi chết đối với tất cả mọi chúng sinh. Dựa vào câu nói trên mà nói rằng câu nói ấy nói rằng không còn một chút xíu thức sau khi chết đối với tất cả mọi người là không đúng.
Quảng Pháp:
Vâng thưa Sư phụ!
Pháp Không Chân Như:
Hai là, vị ấy nói rằng "nếu còn một chút xíu thức, tức là còn một vật thường hằng," là nói không đúng. Còn một chút xíu thức không có nghĩa là thường hằng. Thức vẫn luôn thay đổi. Luôn thay đổi mà nói là thường hằng là không đúng.
Quảng Pháp:
Vâng thưa Sư phụ!
Pháp Không Chân Như:
Con người sau khi chết không phải là hết cũng không hẳn là thoát khổ. Cho nên nói rằng "nếu còn một chút xíu thức, tức là còn một vật thường hằng, mà đã còn một vật thường hằng thì con người không thể thoát khổ." là không đúng.
Quảng Pháp:
Vâng thưa Sư phụ.
Pháp Không Chân Như:
Vị ấy nói "Do quán xét thấu suốt lý các pháp duyên hợp, nên đức Phật xác định, không có một vật gì thường hằng bất biến, dù là vật có hình sắc hay vô hình trong thế gian này.". Vị ấy nói như vậy là xuyên tạc Đức Phật. Đức Phật không hề nói như sau: "Không có một vật gì thường hằng bất biến, dù là vật có hình sắc hay vô hình trong thế gian này". Đức Phật không bao giờ nói như vậy. Chỉ có người hiểu sai lời Phật mới nói Phật nói như vậy.
Từ những lời nói và lối tư duy không đúng pháp như vậy kéo theo những lời tiếp theo đều không đúng chánh pháp.
Tôi đã trình bày xong. Ông có phản biện hay thắc mắc gì không Quảng Pháp?
Quảng Pháp:
Thưa Sư phụ, đệ tử hoàn toàn đồng ý, không có phản biện hay thắc mắc gì với những lời giảng giải đúng pháp trên của Sư phụ. Đệ tử xin tri ân Sư phụ. Nam mô Phật. Nam mô Sư phụ.

Kết tập (biên tập): Hoàng Lạc

Không có nhận xét nào: