Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

TƯ DUY PHẢN BIỆN – KỸ NĂNG PHẢI CÓ CỦA CÔNG DÂN THẾ KỶ 21

Những năm đầu thế kỷ 20, một người được xem là có học chỉ cần đơn giản biết đọc, viết và tính toán. Đó là tiêu chuẩn đào tạo nhân lực của hơn 50 năm trước, phù hợp với xã hội nông nghiệp và nền kinh tế sản xuất.

Sau kỷ nguyên của công nghệ thông tin, nhân loại bước vào thời đại của sự tư duy. Ngày nay, chỉ cần 1 cái nhấp chuột, từ em bé 5 tuổi đến cụ già 80 tuổi đều có thể truy cập thông tin dễ dàng. Việc tiếp cận công nghệ mới đã quá phổ biến và đơn giản.

Rõ ràng trong một thế giới luôn biến động như vậy thì những tình huống cố định, những chuẩn mực khuôn mẫu không còn hợp thời nữa. Các nhà giáo dục trên thế giới đã tin rằng kỹ năng TƯ DUY PHẢN BIỆN là một trong những kỹ năng quan trọng bậc nhất của một nhà lãnh đạo tương lai.

Một công dân toàn cầu của thế kỷ 21 đòi hỏi nhiều kỹ năng vượt trội hơn so với thế hệ trước của mình, bên cạnh kiến thức và trình độ chuyên môn, đó chính là năng lực tư duy sáng tạo và logic, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Bạn đích thị là một công dân của thế kỷ 21, hãy rèn luyện cho mình:
- Kỹ năng tư duy phản biện
- Tư duy logic và giải quyết vấn đề
- Tâm lý học thuyết phục
- Thay đổi hành vi và động lực bằng yếu tố tâm lý

Đừng sống như thế kỷ trước, trang bị ngay những kỹ năng tối quan trọng ấy với khóa học này. 

Nguồn: https://kyna.vn/

Không có nhận xét nào: