Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Hướng dẫn miễn phí đầu tư công nghệ và chăm sóc rau sạch thủy canh.

Dự án rau sạch bằng phương pháp thủy canh kết hợp giữa thủy canh tĩnh và thủy canh hồi lưu đã thành công (nhằm khắc phục các nhược điểm của 2 công nghệ thủy canh và giảm thiểu chi phí đầu tư, chi phí sản xuất).

Chi phí đầu tư ban đầu giảm từ 100 triệu/100m2 xuống còn 35 triệu/100m2.
Năng suất trung bình 250kg/100m2.
Doanh thu trung bình 6 triệu/100m2.
Sau khi trừ chi phí đầu vào và khấu hao đầu tư, lợi nhuận còn lại khoảng 3,5 triệu/100m2.
Đầu ra của sản phẩm: đa số đều cần thực phẩm an toàn.
Già trẻ, người tàn tật đều làm được.
Việc làm không sát sanh (cả con người và sâu bọ, côn trùng).

Hãy cân bằng, ổn định đời sống vật chất bằng công việc của bậc chân nhân.
***
Bất kỳ người nào muốn tự mình trồng rau sạch để ăn hoặc bán, và có lòng giúp người khác làm được như vậy mà không thu phí, không kinh doanh công nghệ và không có chủ ý mua bán các sản phẩm phục vụ trồng rau sạch, tôi sẵn lòng hướng dẫn người đó đầy đủ. Đây là một chương trình từ thiện không vụ lợi.

Nếu bạn có nhu cầu, vui lòng đăng yêu cầu trên trang của bạn và nhắc đến tên FB của tôi (https://www.facebook.com/vnlethanhhao) ở chế độ công khai. Một thời gian thích hợp, tôi sẽ đến giúp bạn.

Nguồn: https://www.facebook.com/vnlethanhhao

Không có nhận xét nào: