Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

NGÀY 08 THÁNG 3

Lịch sử ghi rõ đây: Ngày 8 tháng 3 năm 1857, các công nhân ngành dệt chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại TP New York: 12 giờ làm việc một ngày. Hai năm sau, các nữ công nhân Hoa Kỳ trong hãng dệt thành lập công đoàn (syndicat) đầu tiên để đấu tranh cho quyền lợi công nhân... (Wiki)

50 năm sau, ngày 8 tháng 3 năm 1908, 15.000 phụ nữ biểu tình trên đường phố New York để đòi được giảm giờ làm việc, lương cao hơn…Khẩu hiệu của họ là "Bánh mỳ và Hoa hồng" (Bread and Roses). Bánh mì tượng trưng cho bảo đảm kinh tế gia đình, hoa hồng tượng trưng cho đời sống tinh thần tốt đẹp hơn.

Ngày 8/3 nước ta còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, 2 vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm Hán tộc phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc năm 42. Niềm tự hào và ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam một phần có cội nguồn từ truyền thống dân tộc độc đáo đó.

Tinh thần ngày 8/3 là để đấu tranh cải thiện đời sống của những phụ nữ yếu thế trong xã hội, đã bị lu mờ dần, trở thành “ngày hội” của những người phụ nữ ưu thế may mắn!

Không có nhận xét nào: