Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

THẤY TÁNH

Chư Tổ dạy: “Kiến Tánh khởi tu”. Có nghĩa là sau khi Thấy Tánh, biết mình không phải là cái Thân hữu tướng hư dối này, thì sửa đổi những suy nghĩ, lời nói, hành động cho phù hợp. 

Thân này không phải là Mình, thì đâu còn vì nó mà tham lam để tìm những thứ vừa ý nó mà cung phụng cho nó? Cũng đâu có sân si khi nó bị xúc phạm? Đâu có ghét những thứ không hợp với nó và thương những gì nó yêu thích? 

Khi gặp nghịch Duyên thì biết là lúc đó Quả xấu đang trả lại, bình tĩnh mà đón nhận, giải quyết. Khi gặp thuận duyên cũng không quá mừng. Vì vậy, Tổ Đạt Ma dạy: “Được không mừng, mất không lo”, vì các pháp Có Tướng, đến với cái Thân Có Tướng, không phải là đến với cái Chân Tánh.

Hoàng Lạc

Không có nhận xét nào: