Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

AN VUI LÀ MÙA XUÂN.

Dưới kiến giải của Hoa Nghiêm, ở Vô sanh nhìn xuống thấy cá bơi, chim hót đều là pháp, đều đẹp; con người ở Niết bàn rồi mới thấy được cái đẹp đó, cho nên kinh Hoa nghiêm thấy “Chúng hoa”, tức thấy tất cả (loài) đều thể hiện nét đẹp. Khi chúng ta an lạc giải thoát rồi mới thấy cuộc đời đẹp, thấy người và vật nào cũng đẹp. Khi người tu thấy an vui là mùa Xuân nở hoa. 

Đối với mùa Xuân, họ không khổ công tạo, cũng không thấy mệt mỏi với nó; nhưng người phàm phu chuẩn bị Xuân thì khổ, đón Xuân cũng khổ và sau Xuân, dọn dẹp cũng khổ. Bước trên lộ trình Hoa Nghiêm thì ngược lại, khám phá ra ai cũng dễ thương, loài nào cũng đẹp, đó là sự hiện hữu của bức tranh tuyệt mỹ về Pháp giới.

Hoàng Lạc

Không có nhận xét nào: