Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

THIỀN

Thiền có thiền gia, thiền đường, thiền viện, thiền sinh, thiền giả, thiền sư. Thiền gia, thiền giả, thiền sinh, thiền sư là những người nghiên cứu về PHÁP MÔN THIỀN ĐỊNH và tu tập thiền. Thiền đường, thiền viện là trụ xứ, là cơ sở, là chỗ ở để cho người ta ở tu tập thiền. Người đạo Phật có nghiên cứu học thiền, tu thiền, hành thiền đều được minh sư hướng dẫn dạy bảo: Gì là thiền và phương pháp hành thiền.
Như chúng ta đã học, sau khi vị minh sư truyền đạt cho thiền sinh, thiền giả ý nghĩa TƯ DUY và TĨNH LỰ của thiền, bấy giờ những người thọ học tiếp thu ý nghĩa đều bừng tỉnh ngộ rằng: Thiền và phương pháp tu thiền không phải bị ràng buộc một cách tiêu cực như những lối dạy thiền và hành thiền sai lạc của những thiền sư chưa đủ tiêu chuẩn minh sư, đào tạo trong các thiền môn tự bấy lâu nay.
Thiền từ lâu, thiền sinh chỉ được đào tạo ngồi. Đó là một lối đào tạo thiền theo cách tiêu cực. Thiền ngồi thường được gọi tọa thiền hay thiền tọa, nhưng thiền không nhất thiết phải ngồi. Thiền hành, thiền trụ, thiền ngọa, hành giả khéo biết thiền thì hoa trái y nhau. Bởi vì, thiền với nghĩa tư duy tu, với nghĩa tĩnh lự vô cùng khoáng đạt rộng mở thênh thang. Thiền giả đi cũng tư duy tu, tĩnh lự được; ngồi cũng tư duy tu, tĩnh lự được; đứng cũng tư duy tu, tĩnh lự được và nằm cũng tư duy tu, tĩnh lự được. Do vậy, một minh sư thiền đào tạo cho thiền sinh hậu học pháp môn tu thiền TĨNH LỰ, TƯ DUY thông qua tứ oai nghi: hành thiền, trụ thiền, toạ thiền và cả ngọa thiền. Và, nói cho họ biết thiền qua tứ oai nghi ấy giá trị an lạc, giải thoát, giác ngộ bằng nhau. Đồng thời giải thích chỉ rõ tai hại của sự sai lầm biến thiền đường, thiền viện thành một nhà trường,… một xí nghiệp đào tạo thi ngồi.
Nếu một thiền sinh, một thiền giả, một thiền sư trong nếp sống bình nhật của mình thường tư duy trong tĩnh lự nhận thức rằng:
“… Chơn tánh, hữu vi không
Duyên sanh cố, như huyễn
Vô vi, vô khởi diệt
Bất thật, như không hoa
Ngôn vọng, hiển chư chơn
Vọng chơn, đồng nhị vọng…”.
(Xuất Thủ Lăng Nghiêm Kinh)
Với ý nghĩa thậm thâm vi diệu trào dâng tính chất Tối thượng Đại thừa ấy, thường xuyên hoạt động ở tâm ý thức của một hành giả nào đó trong đi đứng nằm ngồi thì đều có giá trị an lạc giải thoát như nhau.

Ngày 27/10; Liễu Liễu Đường, 
Như huyễn thiền sư. 

3 nhận xét:

Vui Vui nói...

Anh Hoàng Lạc vui lòng giải thích giúp Ngọa Thiền nghĩa là gì? Xin cám ơn!

Vui Vui nói...


Xin lỗi vì vô ý đảo ngữ chữ Thiền Ngọa, thực lòng thắc mắc , anh Hoàng Lạc vui lòng giải thích giùm. Chân thành cám ơn!

Hoàng Lạc nói...

Ngọa là nằm. Ngọa Thiền là Thiền nằm.