Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

ĐI TU

Đi tu không có nghĩa là phải vào chùa, cạo bỏ râu tóc; tu không có nghĩa là phấn đấu từ phẩm hàm thấp lên phẩm hàm cao... Tu là một quá trình "TÌM VỀ" Chân Ngã của mình. Tu là chuyển hóa tâm từ vô minh đến trí tuệ, là tìm kiếm, khám phá con đường đưa đến hạnh phúc và an lạc. Tu là học tập và ứng dụng những lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày của mình.
Nguyễn Du có câu: “Tu là cõi phúc, tình là dây oan”. Tu là cõi phúc vì mình đang tìm đường vượt cõi phiền não, khổ đau về lại cõi phúc lạc, tự tại.

Hoàng Lạc

Không có nhận xét nào: