Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

CHỚ HUÂN TẬP THỨ MÀ MÌNH KHÔNG MUỐN CÓ Ở KIẾP SAU

-Nguyên Thanh:
A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi! Kiếp con người có thể chọn thân thế, nơi chốn,... để tái sinh không? Nếu có thì có trái với luật Nhân quả và kiếp Luân hồi không?

-Pháp Không Chân Như:
Nguyên Thanh! Kiếp con người không thể chọn thân thể, nơi chốn được. Thọ thân ở đâu, loài nào là tùy thuộc vào nghiệp đã thành tựu. Nghiệp thì không có cái gọi là chọn lựa. Có thể hiểu nôm na là nó "rất trung thực". Ví như sóng ti vi vậy. Sóng ti vi mang theo dữ liệu ảnh và tiếng của một bộ phim về cuộc đời Đức Phật. Nó không có cái gọi là chọn cái tủ, cái bàn, cái micro,... hay cái tivi. Mà là khi gặp đối tượng tương ưng là cái ti vi thì nó có thể kết hợp. Khi cái tivi được bật đúng tần số với nó thì nó kết hợp. Khi đó nó thể hiện ảnh và tiếng như nó đã có đó là phim nói về cuộc đời của Đức Phật.

-Nguyên Thanh:
Vậy thì các ngài Đạt Lai Lạt Ma ở Tây Tạng thì sao hả Thầy?

-Pháp Không Chân Như:
Nghĩa là sao Nguyên Thanh?

-Nguyên Thanh:
Các Ngài chọn nơi chốn để tái sanh đó Thầy!

-Pháp Không Chân Như:
Sao ông biết?

-Nguyên Thanh:
Con đọc qua sách.

--Pháp Không Chân Như:
Ông không nên đem cái không có cơ sở để làm cơ sở cho những thắc mắc của ông. Ông đang lãng phí thời gian của ông đó. 

Ờ đời này, ông hãy làm và theo những điều chân chánh mà ông có thể kiểm chứng được ngay trong cuộc đời này. Nếu ngay trong cuộc đời này, ông không có gì để kiểm chứng thì ông không nên lãng phí thời gian vì nó. Cho dù nó được nêu ra trong kinh sách, hay của bất cứ kẻ nào ở đời này nêu ra. Phật dạy chúng ta tin khi chúng ta đã quán xét tường tận về nó một cách nghiêm túc, chứ không phải tin vì:
1. Nghe nối nhau.
2. Vì chuyện ấy đã có từ xưa.
3. Vì có nghe như vậy.
4. Vì tin theo sách vở đã nói.
5. Vì tự mình nghĩ sao tin vậy.
6. Vì lẽ: Có lẽ sự việc ấy có thật. 
7. Vì sự suy nghĩ của mình xem theo sự việc hành động bên ngoài.
8. Tin vì vừa ý rằng: Ðây đúng với sở thích của chúng ta.
9. Tin rằng: Người nầy nói đáng tin được.
10. Vị Sa-môn nầy là thầy của ta.

Ông nên nhớ: Thân người khó được, đừng để trôi qua một cách vô ích.

Nguyên Thanh:
Cảm niệm Thầy đã chỉ dạy! A Di Đà Phật

Không có nhận xét nào: