Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Lý thuyết mới, chấn động: Vũ trụ không có điểm bắt đầu

Op-Economica, 13-2-2015 - Mấy ngày nay, thế giới khoa học sục sôi với một công bố vật lý thiên văn mới nói rằng Big Bang không phải là sự bắt đầu của vũ trụ. Science đã giới thiệu bài báo củaearthsky.org vắn tắt như sau.

Thuyết tương đối của Einstein phỏng đoán kết quả là vũ trụ được sinh ra từ một điểm duy nhất cực kỳ đậm đặc (vô hạn) và rồi nó bùng nổ ra ngoài trong cái gọi là một vụ nổ lớn “big bang.” Nhưng chính trạng thái sớm nhất này - được biết đến với cái tên singularity (điểm kỳ dị phi thường) - đã gây ra mọi loại rắc rối cho các nhà vật lý kể từ khi người ta bắt đầu công nhận nó.

Bây giờ các nhà vật lý đã tạo ra một mô hình mới về vũ trụ trong đó kết hợp các nguyên lý của cơ học lượng tử và không cần đến sự tồn tại của “singularity”. Lý thuyết này công bố trong công trình có tựa “Cosmology from quantum potential,” doi:10.1016/j.physletb.2014.12.057.

Điều này không có nghĩa là đã không tồn tại một vụ big bang - trên thực tế dữ liệu thực nghiệm đã và đang ủng hộ lý thuyết big bang hơn khi nào hết; chỉ đơn giản là mô hình mới tìm ra phương cách giải quyết vấn đề điểm phi thường. EarthSky cho biết rằng, mô hình này thay thế bằng việc đưa ra lý thuyết rằng vũ trụ đã luôn tồn tại như một loại “tiềm năng lượng tử” và khối năng lượng này cuối cùng đã sụp đổ và tạo nên một vụ nổ nóng big bang.


Nhà vật lý Brian Koberlein (Rochester Institute of Technology) giải thích: Điểm chốt ở đây là bằng cách khử bỏ vai trò của điểm kỳ dị, mô hình dự báo rằng vũ trụ không có điểm bắt đầu. Nó đã vẫn tồn tại từ muôn đời như thế, ở dạng tiềm năng lượng tử trước khi ‘sụp đổ’ vào một trạng thái nóng và vô cùng đậm đặc mà chúng ta gọi là Big Bang. Thật không may là rất nhiều bài báo đã nhầm lẫn ‘không có điểm kỳ dị’ với ‘không có big bang.’

Như thế, vũ trụ đã không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc.

Lý thuyết mới này được kỳ vọng sẽ làm đảo lộn các nghiên cứu, vì khái niệm điểm kỳ dị này đã tồn tại từ khi phần lớn các nhà khoa học hiện nay mới sinh ra đời. Bây giờ, thế giới sẽ chờ xem những đảo lộn tiếp theo là gì.

Không có nhận xét nào: