Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Nhiều bạn đọc hỏi tác giả về việc Tu luyện để lên tầng cao là thế mà? Dưới đây là một số phân tích để giải thích vấn đề này.

1- Thế nào là lên tầng cao của vũ trụ?

Bạn hãy quan sát Hình 1 là sơ đồ các tầng trong vũ trụ, thuộc không gian cõi Trần và không gian cõi Trời, hay không gian vi tế. Hình này gồm có 14 cung, từ cung Cõi Trần, đến cõi Ngục, đến cung Đế, đến Thần linh, Tiên Thần, Cao Tăng... theo chiều kim đồng hồ đến Cõi Trời. Càng về cuối, tầng không gian càng được coi là cao. Trên đầu các cung có các con số đặt trong dấu ngoặc đơn, đó là số bậc cao nhất trong mỗi cung. Cụ thể: cung Đế không phân chia bậc cao thấp, ai cũng như ai. Cung Thần linh, Tiên Thần, Cao tăng, Kim cương có 4 bậc, từ 1 đến 4, bậc 4 là cao nhất. Cũng vậy, cung La hán có 10 bậc, từ 1 đến 10; Cung Phật và Thượng Phật có 9 bậc từ 1 đến 9, bậc 9 là cao nhất. Còn 3 cung ĐP ADIDA, Đức Phật Như lai và Phật tổ Như lai thì chỉ có 1 bậc thôi.

                                     Hình 1 
Mỗi cung có một trường năng lượng đặc trưng. Trường năng lượng này tăng theo chiều Kim đồng hồ, trong đó cung Cõi Trời (hay Thiên linh vũ trụ) có trường năng lượng cao nhất. Vậy nên mới nói càng đi theo chiều kim đồng hồ thì càng lên tầng cao hơn. Một người Trần hay người Trời tu luyện nhằm tăng công lực đạt đến công năng của các tầng cao này gọi là Tu lên tầng cao.

Trong Hình 1 cung Đế thấp nhất là cung của người Trần bình thường khi chết sẽ về đây. Khi công lực của con người cao đến tầng không gian nào thì khi chết, linh hồn sẽ tự bay lên và định vị ở tầng đó. Người ở tầng dưới không thể bay lên tầng cao hơn. Lên đến tầng Phật tổ Như lai (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) thì được coi là cao nhất, thành người siêu phàm. Cõi Trời không có con người, mà chỉ là tập hợp thông tin toàn vũ trụ. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có khả năng nhận 100% lượng thông tin này.

Vậy ta thấy mục tiêu cuộc sống của con người là Tu luyện để lên được các tầng cao, cho đến khi thành Phật mà lên gặp được Đức Phật. Càng lên tầng cao thì khả năng của con người càng lớn, càng làm được nhiều việc phi thường.

2- Tu luyện thế nào để lên được tầng cao?

Muốn lên tầng cao bạn phải có công lực cơ thể cao. Công lực đây chính là năng lượng vật chất (NLVC) của cơ thể, được đo bằng chỉ số Bovis. Muốn có công lực cao bạn phải làm một công việc gọi là “Tu công pháp”, còn gọi là Tu tâm chính và Luyện công pháp, gọi tắt là Tu luyện. Một con người bình thường không tu luyện gì cả thì Trời Đất đã cho một công lực có sẵn là khoảng 14÷ 16 ngàn Bovis. Đó là NLVC đủ để sống làm việc bình thường. Linh hồn người bình thường khi chết sẽ về cung Đế trên Hình 1. Nếu bạn Tu luyện đạt đến trên 50 ngàn Bovis thì khi chết bạn đã là Thần linh (các nhà đang thờ) và về cung Thần linh ở Hình 1, chứ không về cung Đế. Lên được công lực trên 100 ngàn Bovis thì bạn đã là Tiên Thần (Đức Ông thờ ở chùa hoặc Thành hoàng đình làng thờ ở các đình), và về cung Tiên Thần ở Hình 1., v.v... Cứ thế bạn Tu luyện tốt thì trong 1 kiếp đời bạn có thể lên được các tầng cao như trong Bảng 1.

Bảng 1- Chỉ số năng lượng vật chất (NLVC) của người Trần theo các tầng cao

NLVC trung bình người Trần tu được trong 1 kiếp đời, Bovis
Tầng cao đạt tới
 (các cung ở Hình 1)
450 tỷ Bovis
Thượng Phật bậc 1÷ 7
50 tỷ
Phật
1 tỷ
La Hán
200 triệu
Kim cương
900.000
Cao Tăng
100.000
Tiên Thần
50.000
Thần linh
14000÷ 16000 Bovis
Đế (không tu luyện)


Bảng 1 cho thấy trong kiếp đời hiện tại bạn có thể Tu luyện đạt cao nhất là 450 tỷ Bovis, lên được đến hàm Thượng Phật bậc 1÷7 (Đức Phật QABT là thượng Phật bậc 9), khi chết linh hồn bạn bay về cung Thượng Phật trên Hình 1. Nếu bạn tu luyện đạt 1 tỷ Bovis thì đã trở thành La hán (thờ ở các chùa), tức là đã trở thành chính quả, khi chết linh hồn về cung La hán. V.v... Trong 1 kiếp đời này, nếu bạn về Trần từ cung Đế thì có thể Tu luyện đạt cao nhất chỉ đến 1 tỷ Bovis, tức đến được cung La hán thôi. Còn muốn đạt cao hơn (Phật và Thượng Phật) thì phải về Trần Tu luyện khi bạn đang là Phật và Thượng Phật ở cõi Trời rồi.

3- Tu công pháp là gì?

Đó là Tu tâm và Luyện công.

+ Tu tâm là quá trình con người tự xác định mình sẽ suốt đời tu Phật, tức là một lòng thực thi lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chỉ tu Phật, không để tâm tới các dòng tu khác, thì gọi là Tu tâm chính hay Tu chính Phật. Chỉ có Tu tâm chính mới lên được công lực bản thân. 

Trong quá trình Tu tâm chính người tu có thể gặp các dòng tu thuộc các đạo giáo khác như dòng tu Đạo Thánh, Kỳ Môn ..., cho đến dòng luyện Khí công chữa bệnh. Không bị phân tán bởi các dòng tu này mới là Tu tâm chính. Nếu bạn bị phân tâm theo các dòng tu khác thì công lực của bạn sẽ bị rối loạn mà không sao lên công lực được. Ở đây Tu Phật chỉ là khuyến khích chứ không ai bắt buộc bạn phải tu. Cho nên mới nói Tu tại tâm. Nghĩa là tâm bạn phải tự xác định là Tu Phật, và trọn đời sẽ kiên tâm theo đuổi chỉ một dòng tu này. Tu ở đây không phải là lên chùa cắt tóc đi tu, mà là tu tâm tại gia, nghĩa là bạn vẫn sống đời thường, chỉ thường xuyên coi mình đang tu tâm mà thôi. Bạn cũng không cần hàng ngày tụng kinh gõ mõ đọc kinh Phật tại gia hoặc ở chùa.

+ Luyện công là quá trình hàng ngày bạn phải tập bài Luyện công Pháp do sư phụ hướng dẫn. Các động tác tập luyện cho phép thu năng lượng vũ trụ vào cơ thể để tăng công lực cơ thể. Phải có sư phụ hướng dẫn bạn tập mới có thể tăng công. Vì vậy mới nói công tại su phụ. Lúc đầu bạn nên theo một lớp học có sư phụ hướng dẫn, sau đó là quá trình tự tập luyện suốt đời. Qua kinh nghiệm một số lớp đã học cho thấy hầu hết các học viên sau khoảng nửa năm tập luyện đã tăng năng lượng vật chất (tức là công lực) cơ thể từ 13- 15 ngàn Bovis của một người thường lên được trên 35 đến 40 ngàn Bovis, là nhà ngoại cảm bậc thấp rồi. Tu luyện tiếp sau khoảng 1 năm đã có thể lên đến trên 50 ngàn Bovis, tức lên tầng Thần linh rồi. 

Như vậy quá trình Tu luyện là gồm 2 phần: Tu tâm và Luyện công. Tu thì bạn phải tự xác định tâm mình tu theo hướng Tu tâm chính, còn Luyện công thì nhờ vào sư phụ. Vì vậy mới nói Tu tại tâm, công tại sư phụ. Kiên trì tu luyện, bạn sẽ lên dần được công lực cơ thể mà lên đến các tầng cao theo 13 cung nêu trên.

4- Công trụ là gì?

 Hình 2    
Công lực có được của mỗi người tạo thành một Công trụ (Hình 2).

Công trụ chính là Trường năng lượng của cơ thể, có ánh sáng vàng trắng bốc lên quanh cơ thể dưới dạng một hình trụ, giống như một cái cốc, có đáy trên lớn hơn đáy dưới một chút. Công lực càng cao thì Công trụ càng cao. Chiều cao Công trụ tính từ mặt phẳng người ngồi trở lên. Vì vậy người Trời nhìn thấy Công trụ của người Trần thì sẽ biết người này đã tu được đến công lực nào. Người Trần khai mở nhãn thần cũng nhìn thấy Công trụ.

Đồng thời với ánh sáng của Công trụ, các Luân xa cũng phát ánh sáng vàng trắng đậm hơn dưới dạng một quả cầu. Trong đó quả cầu Luân xa Bách Hội (đỉnh đầu) là lớn nhất, các Luân xa khác có quả cầu đều nhau và nhỏ hơn một chút. Các đại huyệt (Lao cung, Hợp cốc, Khúc trì, Dũng tuyền, Túc tam lý) cũng có quả cầu sáng vàng nhưng nhỏ và nhạt mầu hơn. 

Cột công trụ còn có vùng ảnh hưởng ra xung quanh. Người nào đứng ngồi trong vùng ảnh hưởng của nó sẽ nhận được năng lượng của người mang công trụ. Vì Công trụ có ánh sáng vàng trắng, là ánh sáng thanh nhẹ, mang năng lượng trong lành, nên ai nhận được năng lượng của Công trụ đều là phúc. Vì vậy người đời thường thích đặt tay lên người tu thánh thiện có năng lượng cao. Thực ra vùng ảnh hưởng của Công trụ rộng ra xung quanh gấp 2 lần bán kính Công trụ, vì vậy không cần phải sờ tay tận người mới nhận được năng lượng của Công trụ. Chỉ cần đứng trong vùng ảnh hưởng là nhận được rồi. Bán kính Công trụ và bán kính vùng ảnh hưởng được nêu trong Bảng 2.

         Bảng 2- Kích thước Công trụ và vùng ảnh hưởng
Tầng cao Tu luyện đạt tới
(trong Hình 7.1)
Chiều cao
Công trụ
Bán kính bình quân Công trụ/ vùng ảnh hưởng, m
TP bậc 5
Trên BH 1,6m
2,10/ 4,20
Phật
Bách Hội
1,20/ 2,40
Lan hán
Ấn Đường
0,95/ 1,90
Kim cương BT
Thiên Đột
0.85/ 1,70
Cao tăng BT
Đan Điền
0.60/ 1,20
Chú thíchchiều cao Công trụ của người ngồi tính từ bề mặt nền ngồi, của người đứng tính từ gan bàn chân.

Bảng 2 cho thấy: Khi bạn Tu luyện đạt tới Cao tăng Bồ tát thì chiều cao công trụ đạt tới huyệt Đan Điền (dưới rốn 1 đốt ngón tay), đường kính 0,6m, vùng ảnh hưởng 1,2m. Nếu đạt đến hàm Kim cương Bồ tát thì đạt tương ứng chiều cao đến huyệt Thiên Đột (hõm cổ), bán kính 0,85 và 1,7m. Từ đó hiểu ra các hàm trên cao hơn.

5- Những yêu cầu đối với người Tu luyện.

Để có thể Tu luyện, bạn cần xác định Tu tâm chính và Luyện công pháp như đã nêu trên. Cần xóa bỏ dần tâm chấp chước, tham vọng, đố kỵ, ghen tức v.v... để tiến tới làm người Chân Thiện Nhẫn. Cũng không cầu vọng phải nhanh lên công lực. Tu là tu, không cần biết công lực sẽ lên nhanh chậm thế nào, nhưng nhất định là công sẽ lên. Hàng ngày khi tập luyện công, bạn phải tập bài tập nâng cao công lực cơ thể và ngồi thiền nhận năng lượng vũ trụ vào cơ thể. Việc này bạn phải kiên trì luyện suốt đời.

6- Tổ chức lớp học Tu luyện

 Hình 3 (Xem thêm Sách 9)
Tốt nhất là bạn nên theo học một lớp gọi là lớp Tu công Pháp (TCP), có sư phụ hướng dẫn trong 7 buổi theo sách “Khí công nâng cao công lực cơ thể” như Hình 3. Sau đó là tự tập ở nhà suốt đời. Khuyến khích những người học trước, khi đã thành thạo các động tác thì hướng dẫn cho người thân học theo tổ nhóm, nhưng không được mở lớp học thu tiền. Vì chỉ có Sư phụ lớp mới được quyền tổ chức lớp TCP. Sư phụ lớp phải được Đức Phật chỉ định, không ai được tự phong bừa bãi. Vì học TCP là học Phật Pháp, nên người nào càng tích cực hướng dẫn nhiều người khác học thì càng được phúc lớn. Không phân biệt độ tuổi Tu luyện. Trẻ em khoảng 6-7 tuổi bắt đầu tập là tốt. Đây là cách tốt nhất để trẻ rèn luyện tâm trở nên thánh thiện. Bất cứ ai, khi học TCP thì nhất thiết phải đọc và hiểu Bài 7 Pháp luyện Công.

GS.Đích
Nguồn: http://www.gsdich.vn/

Không có nhận xét nào: