Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

NGUỒN CỘI TỰ BAO ĐỜI

5 clips này chứa đựng nhiều tài liệu cổ có giá trị:
Tập 1, dài 29 phút 50 giây:


Tập 2, dài 27 phút 32 giây:
Tập 3, dài 32 phút 58 giây:
Tập 4, dài 24 phút 10 giây:
Tập 5, dài 37 phút 27 giây:

Nguồn: Youtube

Không có nhận xét nào: