Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

NHỮNG ĐỊNH LUẬT TRONG TỰ NHIÊN DƯỚI GÓC NHÌN DỰA THEO QUAN ĐIỂM CỦA KHOA HỌC ĐÔNG – TÂY PHƯƠNG

Từ xa xưa, triết lí Đông phương (nói cách khác là văn minh Đông phương) đã đề ra rằng: tất cả những Hiện tượng của tự nhiên trong vũ trụ mênh mông và hầu hết những diễn biến của tất cả những Sự vật bao hàm trong mọi vận động của xã hội đa biến, đều tuân theo nguyên lí tương tác và chuyển hoá giữa hai hình thái đối ngẫu Dương Âm biến dịch được thể hiện (mô tả) bởi đồ hình tổng quan như sau:

- Màu trắng biểu thị (kí hiệu) cho tính chất Dương (hàm tính Dương) của tự nhiên…

- Những thuộc tính (biến tính) cơ bản hàm chứa trong tính chất Dương-Âm (hàm tính tổng quan) của tự nhiên mô tả quán thể về mọi sự vật và hiện tượng tồn tại trong hệ quy chiếu nhận thức của con người hiện nay. Đó là:

          
TÍNH DƯƠNG
TÍNH ÂM
ê Khí (Sóng)
ê Chất (Hạt)
êĐộng (Cương)
ê Tĩnh (Nhu)
ê Phát (Tán}
ê Thu (Tụ)
ê Sáng (Nóng)
ê Tối (Lạnh)
ê Hưng (Sinh)
ê Suy (Diệt)
      
- Trong mỗi thuộc tính cơ bản (5 thuộc tính) hàm chứa tất cả các biến tính về: tự nhiên (môi trường, sinh vật...), xã hội (kinh tế, chính trị, quân sự...). Thí dụ : trong thuộc tính cơ bản Khí và Chất hàm chứa các biến tính của tự nhiên đó là Khí [ Không, Tượng, Hồn…] và Chất [Sắc, Hình, Xác…]. Tất nhiên, trong những biến tính ấy cũng hàm chứa những thuộc tính tương ứng riêng biệt…

Hai thuộc tính Dương và Âm - song song tồn tại tương phản - luôn chuyển hoá lẫn nhau theo quy luật cân bằng và tuần hoàn đối xứng cầu. Cái này tăng thì cái kia giảm và ngược lại, trong cực đại của cái kia sẽ tồn tại cực tiểu tiềm ẩn của cái này và cứ thế mãi luân chuyển tuần hoàn khép kín trong mọi hệ quy chiếu Không-Thời gian tạo nên Sự vật và Hiện tượng muôn màu, muôn vẻ... Dựa trên quan điểm vừa nêu ra – mô tả hình thái tương tác biến dịch lưỡng nghi (2 trạng thái Dương và Âm) – đã hình thành nên học thuyết về đồ hình biến dịch theo chỉnh hợp (số tổ hợp có phân biệt thứ tự) chập 2 (tạo nên 2luỹ2=4 hiện tượng thứ cấp - trạng thái chuyển hóa, thuật ngữ chuyên môn gọi là tứ tượng) chỉnh hợp chập 3 (tạo nên 2luỹ3=8 trạng thái biến dịch, thuật ngữ chuyên môn gọi là bát quái) và chỉnh hợp chập 6 hình thành 2luỹ6= 64 trạng thái xác suất Không – Thời gian mô tả 3 hình thái cơ bản hàm chứa trong khả năng nhận thức hiện hữu của con người, đó là: quá khứ, hiện tại và tương lai. Học thuyết này ra đời cách đây hàng ngàn năm, với tên gọi là Kinh dịch, hiện nay người Trung Quốc đang triển khai và ứng dụng nó [Thiên thời – Địa lợi – Nhân hoà], đã tạo nên nhiều bước đột phá rất bất ngờ về mức tăng trưởng kinh tế ở Châu Á và càng ngày càng lan dần khắp cả thế giới.


Theo thuyết Kinh dịch, số chỉnh hợp chập 3 sẽ được sắp xếp thành quy luật phân bố đối xứng như sau :
1/ Xét theo quan điểm biến dịch ngoại suy :

* Hệ quy chiếu ngoại quan :
Sự biến đổi thăng, giáng của mọi sự vật và hiện tượng biến dịch theo hàm tính Dương-Âm dưới tác động của ngoại vi.1/ Xét theo quan điểm biến dịch ngoại suy :
* Hệ quy chiếu ngoại quan :
Sự biến đổi thăng, giáng của mọi sự vật và hiện tượng biến dịch theo hàm tính Dương-Âm dưới tác động của ngoại vi


Đồ hình phân bố như trên, được gọi là bát quái (8 toạ độ phẳng của chỉnh hợp chập 3 đối xứng tuần hoàn). Mỗi chỉnh hợp được gọi là một quái. Chỉnh hợp chập 3 đặc trưng tổng quan cho mô hàm tương tác Thiên-Địa-Nhân.

- Căn cứ vào đồ hình này, ta có thể dự đoán toạ độ Không-Thời gian của con người cụ thể như sau: xây nhà đúng hướng, đặt bếp đúng hướng, màu sắc trang trí hợp phong thuỷ, vận động đúng nhịp sinh học … Mặt khác, dựa vào đồ hình này cùng kết ghép giao hoán theo tương tác lưỡng nghi của hai [mô hàm Dương-Am] chỉnh hợp chập 3[mô hàm Thiên-Địa-Nhân] với nhau ta được 64 (2luỹ6) trạng thái xác suất tự nhiên, căn cứ vào đó sẽ vận đoán được những quy luật biến dịch về: thiên văn, xã hội, chính trị, vận mệnh…. Đồ hình phân phối 64 trạng thái xác suất được mô tả như sau :
1/ Xét theo quan điểm biến dịch ngọai suy :


2/ Xét theo quan điểm biến dịch nội suy :


Căn cứ vào quy luật biến dịch theo thuyết vũ trụ quan Đông phương đã đề ra theo mô hình vừa nêu trên, ta có thể chuyển hoá thành ý tưởng tổng quan qua sự mô tả bởi hàm toán học như sau:

RTổng quan:


Việc phân tích lí thuyết dẫn đến 2 hệ thức toán học mô tả vận động vũ trụ tổng quan như trên, chúng ta sẽ gặp lại ở tập sách chuyên đề khác, và sẽ cùng nhau triển khai vấn đề moat cách cụ thể … .

Theo quan điểm triết học của Marx-Engels – triết học Tây phương hiện đại – cũng đề ra rằng: mọi sự vật và hiện tượng xảy ra (vận động) trong tự nhiên đều tồn tại bởi sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, sinh ra 4 cặp phạm trù cơ bản: [Nguyên nhân - Kết quả],[Tất nhiên - Ngẫu nhiên], [Bản chất - Hiện tượng], [Khả năng - Hiện thực]; cùng với 5 hình thái vận động cơ bản: Cơ học, Vật lí, Hoá học, Sinh học và Xã hội.

Nguồn: http://www.totha.vn

Không có nhận xét nào: