Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Tại sao ăn chay?

Tại sao ăn chay? 

Ăn chay tức là không ăn thịt động vật. Là người Phật tử, bạn được khuyến khích ăn chay theo định kỳ hoặc ăn chay trường (lâu dài). Mục đích của ăn chay trong đạo Phật là để tịnh hoá gốc rể của ba nghiệp, đặc biệt là nghiệp sát hại chúng sinh (trực tiếp hoặc gián tiếp) và phát triển tâm từ bi.

Tuy nhiên, ngày nay ăn chay được thực hành phổ biến với nhiều lý do như: để tăng trưởng sức khỏe, điều chế sự tham dục, bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường .v.v. Mặc dù vậy, là người Phật tử tại gia, bạn được khuyến khích ăn chay chứ không bắt buộc phải ăn chay.

Ăn chay có thành Phật hay không và sự liên hệ giữa ăn chay với tu tập như thế nào? 

Trong lịch sử Phật giáo chưa có ai ăn chay mà thành Phật. Bạn nên nhớ rằng, ăn chay là một trong những phương tiện để hỗ trợ cho tiến trình tu tập và tịnh hoá thân tâm; còn việc thành tựu con đường tu tập bao gồm cả giới, định, và tuệ.  

Vậy ăn mặn có phạm giới sát sinh hay không? 

Bạn chỉ phạm giới sát sinh trong việc ăn thịt động vật qua ba trường hợp sau đây: 

a/ tự tay mình giết một con vật nào đó để làm thức ăn; 
b/ yêu cầu người khác giết một con vật nào đó cho mình ăn; 
c/ lòng vui mừng khi thấy người khác giết một con vật làm thức ăn cho mình. 
Trong ba trường hợp trên, trường hợp đầu tiên là trực tiếp sát sinh, hai trường hợp sau là gián tiếp phạm giới.

Khải Thiên
Nguồn: tongiaovadantoc.com

Không có nhận xét nào: