Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

NƯỚC VIỆT CÓ MẤY NGÀN NĂM LỊCH SỬ!?

Dựa theo các tài liệu, lịch sử lập quốc của tộc Việt chưa được xác định một cách thống nhất.

Lời nói đầu của Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1959 xác định: "Nước Việt Nam ta là một nước thống nhất từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Dân tộc Việt Nam trải qua mấy nghìn năm lịch sử là một dân tộc lao động cần cù luôn luôn anh dũng đấu tranh xây dựng đất nước và giữ gìn độc lập của Tổ quốc".

Lời nói đầu của Hiến pháp Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 xác định lại: "Trải qua bốn ngàn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm để dựng nước và giữ nước. Cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ vì độc lập, tự do đã hun đúc nên truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta".

Lời nói đầu của Hiến pháp Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 xác định trở lại: "Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và dựng nên nền văn hiến Việt Nam".

Lời nói đầu của Hiến pháp Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 xác định như cũ: "Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam".

Hiến Pháp năm 1959, Hiến Pháp 1992 và Hiến Pháp năm 2013 đều xác định lịch sử Việt Nam: "Trải qua mấy nghìn năm lịch sử...". Riêng Hiến Pháp năm 1980 sau khi đánh đuổi quân Trung Quốc xâm lược năm 1979 thì lịch sử Việt Nam được xác định: "Trải qua bốn ngàn năm lịch sử ...". Trong bài viết "Cây Đa Việt", giáo sư Hữu Ngọc cho rằng lịch sử lập quốc của Việt Nam khoảng 3.000 năm.

Các nhà nghiên cứu văn hoá Việt như Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Kim Định, Hà Văn Thuỳ, Nguyễn Thiếu Dũng, và gần đây Lương Ngọc Huỳnh... không đồng ý như thế. Xuyên qua Kinh Dịch (Diệc - Việt), Trống Đồng Việt và những phát hiện khảo cổ học gần đây nhất, các nhà nghiên cứu văn hoá Việt cho rằng văn hiến Việt có trên 5.000 năm.

Riêng Hồ Chí Minh đã từng có thơ:
Tổ tiên rực rở anh em thuận hoà
Hồng Bàng là tổ nước ta
Nước ta lúc ấy hiệu là Văn Lang".

Vậy đâu là con số chính thức cho sử Việt của chúng ta?

Trống Đồng Di sản văn hoá của Tộc Việt

Phải chăng chúng ta thiếu sử liệu hay có sử liệu nhưng chưa đồng nhất về quan điểm hoặc những phát hiện của giới khảo cổ thời gian gần đây ở Việt Nam cũng như trên thế giới chưa đáng tin cậy,...?

Chẳng lẽ vì một lí do nào đó mà chúng ta không xác định được lịch sử lập quốc của tộc Việt.(?) Chẳng lẽ người Việt luôn tự hào là "Con Rồng, cháu Tiên" mà không xác định được lịch sử lập quốc của mình! Việc xác định được mốc lịch sử lập quốc của tộc Việt nhất định sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức về triết lý và về văn hoá Việt; góp phần trả lời cho câu hỏi: tại sao tộc Việt bị tộc Hán đô hộ suốt 1.000 năm mà không bị đồng hoá; góp phần đập tan luận điệu xuyên tạc của Cận Tập Bình: "Biển Nam Trung Hoa (Hoàng Sa và Trường Sa) là của người Trung Quốc kể từ thời cổ đại".
Khu vực tộc Việt và Bách Việt sinh sống
Một con người có khai sinh, một gia tộc phải có gia phả, một dân tộc có nền văn hiến lâu đời như tộc Việt càng phải có mốc lịch sử dựng nước và giữ nước.

Quốc hội bỏ ngỏ mốc lịch sử lập quốc của tộc Việt đến bao giờ? 

(Bổ sung ngày 17-8-2017)
Hoàng Lạc
Ảnh minh hoạ: Internet
Nguồn: THÔNG TIN ĐỂ TƯ DUY

1 nhận xét:

KIM HANH VU nói...

20 ngàn năm lịch sử